ENDEFRRUPLNLSPIT

Školní preventisté v POSECu diskutovali o kompetencích a možnostech řešení negativního chování žáků

Preventisté_v_POSECu

Pro informace o kompetencích PČR, obce a školy při řešení sociálně patologických jevů žáků na škole a mimo školu přišli do Poradního a setkávacího centra v úterý 8. dubna 2008 metodici prevence škol z Frýdlantského výběžku. Hosty setkání byli por. Mgr. Monika Prousková, vyšetřovatelka skupiny kriminální policie a npor. Bc. Josef Košek, vedoucí obvodního oddělení PČR ve Frýdlantu. Legislativní rámec činnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Frýdlant prezentoval jeho vedoucí pan Dušan Václavíček. Město Frýdlant zastupovala Mgr. Alena Švejdová, manažer prevence kriminality Města Frýdlant, která přítomné informovala o zrealizovaných i aktuálních projektech města v oblasti bezpečnosti a prevence.

V současné době Město Frýdlant realizuje projekt Partnerství, který zajistí rozšíření stávajícího kamerového systému ve městě, osvětlení temných zákoutí a umístění cyklistických stojanů v centru (na vybraných místech) města. V rámci projektu KADEMF se opětovně uskuteční dotazníková akce mezi žáky a studenty, rodiči a prodejci alkoholu a cigaret. Výsledky šetření budou porovnány s výsledky šetření, které ve Frýdlantu proběhlo v roce 2004. V neposlední řadě je město iniciátorem kontrol v restauračních a herních zařízení na půdě města. Městská policie v součinnosti s odborem živnostenského úřadu MěÚ Frýdlant a PČR provádí kontroly dodržování zákonů - zákaz prodeje alkoholu mladistvým.
Pan Dušan Václavíček přítomným představil náplň činnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Frýdlant. Jak napovídá název, posláním oddělení je ochrana dětí a mladistvých vymezená příslušnými zákony. OSPOD úzce spolupracuje s PČR a soudy. Mimo jiné provádí sociální šetření v rodinách, podává návrhy soudu na dohled, ústavní péči, omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti. Kurátoři se účastní přestupkového a trestního řízení včetně účasti u soudu a vykonávají návštěvy mladistvých ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody. Zákonnou povinností je zachování mlčenlivosti v jednotlivých případech, a to i ve vztahu ke školám a školským zařízením.
Vyšetřovatelka kriminální policie por. Mgr. Prousková vyšetřuje trestné činy mládeže a trestné činy spáchané na mládeži jako např. týrání, pohlavní zneužívání. Přítomné pedagogy vyzvala, aby s policií konzultovali případy, kdy si nejsou jisti, zda se jedná o trestnou činnost žáků. Trestnou činnost definuje trestní zákon. Spáchaný čin je klasifikován mimo jiné také dle věku pachatele. U dětí do 15 let se jedná o čin jinak trestný, u mladistvých ve věku 15 -18 let je to provinění, nad hranici 18 let pachatele hovoříme o trestném činu.
Na závěr se mezi pedagogy a hosty rozpoutala živá diskuse. Hovořilo se o nepořádku v okolí některých škol v době mimo vyučování, o úloze městské a státní policie při ochraně veřejného pořádku, o ochraně spolužáků a učitelů před násilníkem ve třídě, o zákoně o soudnictví mládeže pod 15 let.
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Frýdlant pan Dušan Václavíček nabídl učitelům zajištění besed se žáky o zodpovědnosti nezletilých dětí za jejich činy. Besedy na toto téma s úspěchem proběhly na frýdlantských základních školách v minulém roce.

Frýdlant 10/04/08
Ing. Jitka Sochová, vedoucí projektu POSEC, tel. 482 311 302

15.4.2008 10:18:46 - aktualizováno 23.4.2008 15:28:42 | přečteno 1377x | sochova

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load