ENDEFRRUPLNLSPIT

Školní metodici a Mikuláš v POSECu

Zprostředkování informací o připravovaném studiu pro školní metodiky prevence bylo důvodem „mikulášského“ setkání preventistů ze škol Frýdlantského výběžku v Poradním a setkávacím centru v úterý 5. prosince 2006.

Roli Mikuláše převzala Bc. Petra Krčmářová, koordinátorka primární prevence z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KU LK. Nadílku pak přestavovala nabídka specializačního studia pro metodiky prevence sociálně patologických jevů.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky a zahrnuje 250hodin přímé i nepřímé výuky. Uskuteční se pro celkem 90 účastníků ve čtyřech paralelních kurzech v každém z okresů Libereckého kraje v měsících leden 2007 - červen 2008. Součástí je soustředění o hlavních prázdninách 2007.

Na provedení tohoto studia získalo grant Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, pro pedagogy je tedy bezplatné - absolvováním tohoto studia naopak vzniká školním metodikům nárok na specializační příplatek. Přihlášku ke studiu je možné získat na mailto:posec@mu-frydlant.cz.

Předmětem bohaté diskuse všech přítomných bylo zpracování a realizace Minimálního preventivního programu jako základního nástroje prevence, který je povinný pro všechny školy a školská zařízení.
Dalším tématem diskuse byla koordinace primární prevence v resortu školství a její funkčnost jejích jednotlivých článků.
Po dvou hodinách se všech deset účastníků setkání v POSECu rozešlo za „skutečnými“ čerty a Mikuláši.

Frýdlant 7/12/06
Ing. Jitka Sochová, vedoucí Poradního a setkávacího centra, tel. 482 311 302

8.12.2006 12:59:01 - aktualizováno 18.12.2006 14:01:47 | přečteno 1320x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load