ENDEFRRUPLNLSPIT

Rodinné čarování s keramickou hlínou

Čtyři rodiny využily nabídky frýdlantské Poradního a setkávacího centra a společně strávily sobotní slunečné dopoledne dne 22. dubna 2006 na setkání s dětskou psycholožkou Mgr. Jarmilou Kozákovou v keramické dílně Střední hospodářské školy ve Frýdlantě.

Nejmladší zástupce dětí byl sedmiletý chlapec, nejstarší šestnáctiletá dívka. Smyslem jarního zastavení pro rodiče a jejich děti bylo prožít radost ze společné chvíle vyplněné prací s keramickou hlínou.Název Začarovaná rodina byl zvolen proto, aby bylo možno modelovat členy rodiny symbolicky např. jako zvířata, věci, nadpřirozené bytosti... Účastníci akce tvořili své rodiny skutečné i vysněné tak, jak je vidí a cítí. Po dokončení každá rodina své dílo představila. Se základy práce s keramickou hlínou přítomné laskavě seznámila a průběžně pomáhala arteterapeutka Mgr. Jana Křičková, která se o vznik této školní keramické dílny zasloužila. Před druhou hodinou odpolední se všichni rozešli obohacení o nová poznání těch nejbližších. Po začištění a glazování výrobků na následujících dvou setkáních v květnu, si zájemci jako upomínku na tento den odnesou svá díla domů.

Frýdlant 24/4/06

Ing. Jitka Sochová,
vedoucí Poradního a setkávacího centra, tel. 482 311 302, 482 464 066

3.5.2006 10:09:32 | přečteno 2182x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load