ENDEFRRUPLNLSPIT

Programy POSECu s novými realizátory

KDZ

V důsledku organizačních změn, které se udály na straně přímých poskytovatelů služeb - tzv. relizátorů programů POSECu, jsme v POSECu museli hledat řešení, jak zajistit plynulé pokračování naší činnosti. Dva z programů POSECu zaznamenaly v průběhu tohoto roku změnu v osobě - subjektu realizátora.

Změny se týkají Terénního programu pro uživatele drog. Tuto službu od roku 2004 smluvně poskytovalo K - centrum Liberec, které bylo součástí Centra sociálních služeb Libereckého kraje. V lednu 2007 proběhla transfotmace CSS LK, po jejímž provedení K - centrum patří pod občanské sdružení Most k naději sídlící v Mostu.
V těchto dnech probíhá mapování situace drogové scény ve Frýdlantském výběžku dvěma zkušenými terénními pracovníky Mostu k naději. Terénní program je zaměřen na snižování rizik spojených s užíváním drog. Zajišťuje výměnu injekčního matriálu, sběr použitých stříkaček, poradenství, zprostředkování odborné pomoci apod.

Ke konci června tohoto roku ukončilo svou činnost Socioterapetické centrum v Liberci, jehož pracovníci zajišťovali činnost Klubu duševního zdraví v POSECu. Jako realizátora programu se nám podařilo zajistit paní Petru Sasovou, která v minulosti byla terapeutkou Socioterapetického centra. Naši klienti tedy nezaznamenali žádnou razantní změnu, klub pokračuje ve svém zaběhnutém režimu.

Věříme, že se nám nadále bude dařit vycházet vstříc našim klientům k jejich plné spokojenosti.

Frýdlant, 5. srpna 2007
js

5.9.2007 16:24:07 - aktualizováno 10.9.2007 8:41:45 | přečteno 777x | sochova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load