ENDEFRRUPLNLSPIT

Proč se nedaří spolupráce?

Výchovná poradkyně Mgr. Lucie Zralá z ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant si posteskla nad většinou marnou snahou učitelů informovat rodiče formou tématicky zaměřených besed.

„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.“ Jan Ámos Komenský

Minulý školní rok byl pro učitele, vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, rodiče, pravděpodobně i některé děti, v neposlední řadě i zřizovatele psychicky velmi náročný… Plánovaná reforma místní ZŠ a diskuse o té nejlepší variantě daly všem zúčastněným „pekelně“ zabrat, nervozita provázela většinu školního roku… Během diskusí vyvstaly některé otázky a opakovaně nadnášené téma nedostatečné spolupráce školy s rodiči se zdálo jako jedno z nejpalčivějších…

I na základě těchto událostí oslovila na podzim 2010 ředitelka školy Mgr. Věra Dunajčíková nás, členky poradenského pracoviště, s žádostí, zda bychom uvážily, jaké besedy může škola nabídnout široké rodičovské veřejnosti. Vycházeje především z našich specializací, předložily jsme paní ředitelce návrh na tři besedy: Dítě se specifickými poruchami učení a chování, Máme doma předškoláka a Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče.

Protože jsme plánovali „přitáhnout“ k dění ve škole i rodiče našich budoucích žáčků, byly plánované besedy avizované již dopředu v letáčku, který obdrželi rodiče předškoláků při zápise dětí do 1. třídy.

2. března 2011 se uskutečnil první pokus o přilákání rodičovské veřejnosti. Beseda o specifických poruchách učení a chování se měla odehrát v DDM, leč neproběhla. V nabídnutém čase dorazila jedna maminka – za její aktivitu díky! Prvotní neúspěch nás neodradil, poučili jsme se a zvážili jsme všechny dostupné možnosti propagace školní akce a nabídli druhý termín – 23. 2. 2011. Upoutávky k besedě byly zveřejněny na webu města, webu školy, ve školní vitríně u pošty, v mateřských školkách, rodiče vybraných, především integrovaných žáků dostali do rukou pozvánku na tuto akci…Tentokrát beseda proběhla v zázemí pracoviště ZŠ Husova, zúčastnilo se ca 15 zájemců, z nichž možná 5 byly učitelky z našich mateřských školek…Přesto jsem měla já i Mgr. Holická, školní speciální pedagog, z akce dobrý pocit, protože některé maminky zůstaly i po besedě a využily nabídnutý prostor k diskusi o jejich osobních problémech se svými ratolestmi. A to bylo přece naším cílem….

Druhá beseda – Máme doma předškoláka – se realizovala 6. 4. 2011 v DDM za účasti ca 30 zájemců. Postupně se zvyšující číslo aktivních rodičů signalizovalo úspěch našeho snažení, byť už bylo po pár minutách besedy jasné, že sem přišli také rodiče, kteří očekávali, že dostanou prostor k dotazům na vedení školy ohledně otvírání či neotvírání 1. třídy na jednotlivých pracovištích.

V druhé polovině dubna proběhly třídní schůzky na všech pracovištích naší školy. Rozhodnuti oslovit co nejširší rodičovskou základnu – vždyť téma šikany bylo loni tolik diskutované! tolik rodiče trápilo! – využili jsme této příležitosti a na třídních schůzkách distribuovali každému rodiči pozvánku na poslední plánovanou besedu, zbylí rodiče byli informováni prostřednictvím letáčků v žákovských knížkách. Osobně se zadařilo předat pozvánky přibližně 60% zákonných zástupců (z celkového počtu asi 800).

Ejhle, někde se stala chyba. Ale kde?! 4. května dorazily do jídelny školy v Purkyňově ulici 2 maminky. Slovy „DVĚ“!

Přiznám se, že tento fakt mne velmi nemile zaskočil a hodně mi ubral na mém pověstném pedagogickém optimismu. Téma šikany bylo loni neskutečně skloňováno a zaznívá dodnes. Rodiče nevěřili, že jsme schopní se s tímto problémem poprat. Ředitelka reagovala. Na škole je 15 proškolených specialistů, kteří prošli 4 moduly projektu Minimalizace šikany, projektu, který vedou přední republikové „špičky“. Zbytek pedagogického personálu byl proškolen. Škola vytvořila Specifický program proti šikanování i krizové plány pro případný výbuch násilí…Kantoři vědí, jak mají postupovat, koho volat, když se něco semele… Tohle všechno jsem byla připravena s kolegyní Hanou Kulhavou na besedě rodičům sdělit, nadstandardně i poradit, čeho si mají sami u svých dětí všímat a jakými technikami jim pomoci, aby se nestaly oběťmi násilí… Jaké téma by tedy mělo rodičovskou veřejnost více přilákat?!

Obávám se, že se dostáváme do poněkud pesimistického bodu. Co víc máme udělat, milí rodiče, abyste k nám přišli?

Za jakékoli náměty a rady, které přijdou z Vašich řad, budeme nesmírně vděční a jakýkoli pozitivní nápad, který nám pomůže se posunout v naší spolupráci o krok dál, přivítáme!

Frýdlant 06/05/2011
Mgr. Lucie Zralá, výchovný poradce

Poznámka redakce: k článku je umožněna na našem webu diskuse, reakci je možné psát i na adresu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant: zakladni-skola@volny.cz

7.5.2011 9:07:21 | přečteno 1628x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load