ENDEFRRUPLNLSPIT

Problémy s dluhy? Organizace Člověk v tísni umí pomoci!

Dluhy, exekuce od ČVT

Organizace Člověk v tísni, o. p. s. poskytuje své služby na Frýdlantsku s přestávkami už od roku 2012. Svou činnost zahájila terénními programy, na které v roce 2016 navázaly služby podpory vzdělávání a dluhového poradenství.


Člověk v tísni

Obrátila se na nás zájemkyně o službu dluhového poradenství, která se rozhodla aktivně řešit otázku svého předlužení a několika exekucí. Společně jsme zmapovali její závazky a během mapování a komunikace s věřiteli jsme zjistili, že dvě z jejích exekucí jsou nařízeny na základě tzv. rozhodčího nálezu – tj. exekučního titulu, na který dnes již není pohlíženo vždy jako na legitimní, protože původní věřitel neuplatnil svůj nárok u soudu, jak je běžné, ale u tzv. rozhodce, kterého měl „nasmlouvaného“ již v době, kdy s dlužníkem smlouvu uzavíral. Právě díky tomuto kontroverznímu nástroji často bývají exekuce nařízené na základě tohoto rozhodčího nálezu soudy zneplatňovány. V případě naší klientky se jednalo o závazek, kdy z původní několikatisícové půjčky dluh vyrostl na bezmála 600.000 Kč díky nemravným smluvním ujednáním ze strany věřitele. Po důkladnějším prostudování podkladů jsme podali návrh na zastavení exekuce. V průběhu několika měsíců soud rozhodl o zastavení této exekuce, o vyplacení již vymoženého plnění a klientka musela původnímu věřiteli uhradit pouze zapůjčenou jistinu se zákonným úrokem.

Druhotným dopadem tohoto řešení bylo to, že se objem závazků této klientky zmenšil o více než polovinu a její situace nyní byla snadno řešitelná insolvencí (oddlužením – tzv. osobním bankrotem). S vypracováním a podáním insolvenčního návrhu jsme této klientce rovněž pomohli – nyní je již druhým rokem v insolvenčním řízení a vše nasvědčuje tomu, že zvládne během tří let uhradit 60 % svých závazků a její insolvence bude moci skončit po třech letech.

 

Velmi často se na naši bezplatnou dluhovou poradnu obracejí lidé, kteří se domnívají, že východisko z jejich složité situace neexistuje. Ne vždy se nám podaří najít řešení, ale zcela jistě vždy stojí za to tyto konkrétní situace našich klientů důkladně zmapovat, protože pak se velmi často řešení najít podaří.

Při řešení své obtížné situace se zájemci o službu dluhového poradenství mohou obracet na pracovníky Člověka v tísni zejména když:

  • · nezvládají hradit své závazky, které ještě nebyly zesplatněny (povinnost úhrady ještě nenabyla právní moci),
  • · se dostali do prodlení se splácením,
  • · jejich dluhy jsou předmětem soudního či exekučního řízení nebo
  • · zvažují vstup do insolvence (vyhlášení tzv. osobního bankrotu).

Základním posláním služby terénních programů je motivovat, pomoci a podpořit jednotlivce v obtížné životní situaci, která je ohrožuje nebo vylučuje z běžné společnosti za situace, kdy tito lidé nemají prostředky a dovednosti pomoci si sami. Podstatou této služby je klienta aktivně zapojit do řešení jeho tíživé situace a naučit jej v budoucnu obdobnou situaci zvládnout samostatně. Nejčastěji je tato služba realizována v přirozeném prostředí klienta, ale i v zázemí organizace. Pracovníci jsou schopni poskytnout poradenství například rodičům samoživitelům, lidem, kteří přišli o zaměstnání, případně špatně hledají uplatnění na trhu práce, osobám, kterým hrozí ztráta bydlení, pomoci těmto osobám při komunikaci s úřady apod.

Služby je možné kontaktovat dvěma způsoby:

  • · Dluhové poradenství - domluvit si schůzku s dluhovými poradci je možné na kontaktech 778 406 341 nebo 778 442 540.
  • · Terénní programy - konzultační hodiny terénních programů jsou každé úterý od 9:00 do 14:00 hodin, každou středu pak od 13:00 do 16:30 hodin, případně je možné si domluvit schůzku na kontaktech 778 460 574 a 734 428 202.

Obě služby najdete ve Frýdlantě v Centru 1407 na adrese Míru 1407, Frýdlant.

 

Koordinátorka terénních programů a dluhová poradkyně
Člověk v tísni, o. p. s.
Ivana Frantová

Il. foto: Člověk v tísni


22.11.2021 13:36:38 | přečteno 87x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load