ENDEFRRUPLNLSPIT

POSEC v první polovině roku 2006 a jeho další finanční zajištění

V první polovině roku 2006 pokračoval trend nárůstu počtu klientů pevných programů Poradního a setkávacího centra. Výrazný nárůst (dvojnásobný v porovnání s předchozím rokem) byl zaznamenán u klientů Občanské poradny. Nadále trvá velký zájem o poradenství pro dospívající a dospělé Mgr. Pavelčáka. Naopak služeb Terénního programu pro uživatele drog využilo pouze 7 klientů. Příčinou sníženého zájmu o tento program je nedůvěra klientů po zásahu Policie ČR v březnu 2006 ve Frýdlantě, kdy bylo zadrženo 10 dealerů drog.

Další formou činnosti POSECu jsou volné programy pro školy, sociální pracovníky a širokou veřejnost. V hodnoceném období bylo uspořádáno 13 takovýchto akcí, jichž se zúčastnilo celkem 302 zájemců. Nabídka akcí je prezentována městským rozhlasem a na vývěskách v podloubí radnice a v budově B MěÚ Frýdlant.

K 30. červnu 2006 byl úspěšně ukončen projekt Rozvoj POSECu podpořený ze sociálního fondu Evropské unie. Díky poskytnuté dotaci bylo možné zajistit mimo programové nabídky i úpravy prostor, v nichž POSEC působí. Mimo jiné byly pořízeny troje vnitřní protihlukové dveře.

Školní metodici prevence, obrázek se otevře v novém okně Začarovaná rodina, obrázek se otevře v novém okně Konference Hejnice, obrázek se otevře v novém okně

Všechny programy POSECu jsou poskytovány klientům - občanům Frýdlantského výběžku zdarma. Město Frýdlant hledá cesty k pokrytí vzniklých finančních nákladů.

Pro finanční zabezpečení POSECu do budoucna byly v poslední době podniknuty dvě aktivity. V srpnu 2006 byl k MPSV podán společný projekt se Střediskem sociální péče Frýdlant ve výši 2,6 mil. Kč na období roku 2007. Druhou možnou variantou řešení finančního zajištění je žádost o dotaci opět ze strukturálních fondů EU. Tato žádost byla podána k 30. září a zahrnuje období říjen 2006 až březen 2008. Rozhodnutí o případné podpoře tohoto projektu bude vydáno v lednu 2007.

Foto Ing. Sochová: příklady aktivit POSECu („Začarovaná rodina“ - práce s keramickou hlínou, setkání školních metodiků prevence a Den duševního zdraví v Hejnicích)

Frýdlant 12/10/06

Ing. Jitka Sochová,
vedoucí Poradního a setkávacího centra, tel. 482 311 302

srop, obrázek se otevře v novém okněeu, obrázek se otevře v novém okněkrajLBC, obrázek se otevře v novém okně

13.10.2006 10:07:37 | přečteno 989x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load