ENDEFRRUPLNLSPIT

POSEC slouží už osmý rok a otvírá další poradnu

Poradní a setkávací centrum Frýdlant (POSEC), které bylo od pondělí 15. listopadu 2010 dočasně přemístěno do zasedací místnosti frýdlantské radnice, se vrátilo do svých upravených prostor na Havlíčkově náměstí 304. Při rekonstrukci vyžádané srpnovou povodní se vyměnila podlaha, stropní svítidla a zdroj tepla a teplé vody. K příjemnému prostředí přispělo také vymalování teple žlutou barvou.

Poradní a setkávací centrum Frýdlant jako projekt Města Frýdlant poskytuje od r. 2003 prostor pro neziskové organizace a odborníky působící v psychosociální oblasti. Kromě pevných poraden dětského psychologa, poradce pro dospívající a dospělé, občanské poradny a Klubu duševního zdraví zastřešuje POSEC také terénní program pro lidi ohrožené drogou ve Frýdlantském výběžku.

Od Nového roku je program POSECu obohacen o další sociální službu, kterou zde každou lichou středu realizuje Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, konkrétně Intervenční centrum, pí Hana Valová. Jde o pomoc obětem domácího násilí. Klienti se mohou kontaktovat na tel. 482 311 632 (po, út a st od 8 do 15 hodin, pá od 8 do 12 hodin) nebo osobně vždy v lichou středu počínaje 6. lednem 2011 od 13.30 do 16.00 (nebo po dohodě do 17.00) hodin. Letáček POSECu pro rok 2011 je ikona souboruzde.

Poradní a setkávací centrum už osmý rok nabízí pomoc lidem z Frýdlantského výběžku, kteří jsou v obtížné životní situaci, se kterou si sami neumějí poradit. Pracovníci POSECu jim mohou pomoci jejich záležitost rozebrat, najít alternativy řešení a případně naučit používat algoritmus nového řešení v praktickém životě.

„Lidé přicházejí do POSECu protože to, jak nyní žijí, jim nevyhovuje. Někdy ale trvá delší dobu, než člověk ‚dozraje‘ k opravdové změně. Obvykle pak hledá ‚něco‘, jak TO udělat jinak - tj. aby to nebylo tak bolestné, nebo jestli by TO případně za ně neudělal někdo jiný. Změna je aktivní proces, který každý musí nakonec udělat sám. Požadavek: ‚tady máte můj problém a vyřešte ho‘ nikdy nefunguje, a navíc zbavuje člověka možnosti stát na vlastních nohách tak, aby si svůj život dokázal řídit a prožívat sám,“ vysvětluje filozofii zařízení poradce POSECu pro dospívající a dospělé Mgr. Igor Pavelčák.

Pracovníci POSECu jsou schopni připravit své klienty na změnu. Tou změnou je provázet, nabízet možná další řešení a případně dát kvalifikovanou radu a podporovat je.

Poradní a setkávací centrum přeje všem obyvatelům Frýdlantského výběžku klidný a spokojený rok 2011 a plno příjemně a bezpečně vzrušujících okamžiků.

Frýdlant 24/12/2010

27.12.2010 10:41:28 - aktualizováno 5.1.2011 10:12:12 | přečteno 1258x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load