ENDEFRRUPLNLSPIT

Poradci se sešli v POSECu

Ve středu 6. února se v POSECu v odpoledních hodinách sešli realizátoři poradenství na výroční pracovní schůzce. Tématem jednání bylo zhodnocení činnosti jednotlivých programů POSECu v roce 2007. Účastníci se zamýšleli i nad možnostmi zkvalitnění a zpestření služeb nabízených klientům.

Významným hostem byl představitel Města Frýdlant místostarosta MUDr. Miloslav Ferles a Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu a autorka projektu POSEC.
Paní Petra Sasová, která zajišťuje v POSECu Klub duševního zdraví, hovořila o významné úloze klubu pro jeho pravidelné klienty: „Pracujeme na analýze jednotlivých klientů tak, aby každý mohl dosáhnout zlepšení.“ V uplynulém roce se podařilo vyvolat u všech klientů zájem o práci s počítačem a internetem. V omezené míře je realizována i terénní služba u klienta doma či doprovod na úřady.
O poradenství dětské psycholožky Mgr. Kozákové byl v uplynulém roce tradičně velký zájem. Převládající řešenou problematikou byly problémy v rodině, v mnoha případech zapříčiněné rozchodem rodičů. Následují výchovné problémy a predelikventní ohrožení. Klienti přicházejí do poradny sami, na doporučení kurátorů OSPOD MěÚ Frýdlant a také pedagogů škol na Frýdlantsku. Minimální je spolupráce s pediatry.
Mgr. Pavelčák kladně hodnotil pozici POSECu ve Frýdlantském výběžku, kterou si zařízení za čtyři roky existence cíleně vybudovalo. Kapacita poradenství Mgr. Pavelčáka v roce 2007 neodpovídala požadavkům klientů, vhodné by bylo službě dát větší časový prostor.
Pan Jan Samšiňák z občanského sdružení „D“ hovořil hned o dvou programech, neboť je poradcem Občanské poradny a také koordinátorem programu Pět P. Oba programy již vstoupily do povědomí. Občanská poradna byla klienty v hodnoceném roce plně využívána. Pro program Pět P bylo v minulém roce vyškoleno šest dobrovolníků, kteří budou v programu pracovat v tomto roce. Téma dobrovolnictví vyvolalo mezi přítomnými živou diskuzi. Pan Samšiňák ocenil úspěšnou spolupráci s DD Frýdlant v rámci Pěti P.
Bc. Ludmila Žánová, vedoucí poradny občanského sdružení „D“ v Liberci, se podělila o své zkušenosti s nesnadným zajištěním finančních prostředků na činnost „D“ , které poskytuje poradenské služby klientům bezplatně.
O situaci na drogové scéně ve Frýdlantském výběžku hovořili terénní pracovníci libereckého K-centra Mgr. Michaela Menclová a Karel Veselovský. V současné době pracují v terénu našeho výběžku čtyři dny v týdnu. Pan Lubomír Šlapka, ředitel občanského sdružení Most k naději, informoval o personálních změnách v libereckém K-centru, které je součástí Mostu k naději. K-centrum na konci roku 2007 úspěšně prošlo certifikací.
Vedoucí projektu POSEC Ing. Jitka Sochová stručně shrnula činnost zařízení v roce 2007. Náklady na provoz zařízení byly hrazeny z rozpočtu Města Frýdlant a dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a Grantového fondu Libereckého kraje. V tomto roce bude POSEC žádat o dotaci z fondů Evropské unie.
Předmětem bohaté diskuze bylo financování sociálních služeb, komunitní plánování, zvláštnosti Frýdlantského regionu jako hospodářsky slabé oblasti s vysokou nezaměstnaností, bezplatnost sociálních služeb a další.

Všem realizátorům patří poděkování za odvedenou práci a za jejich profesionální a lidský přístup ke klientům. Účastníci setkání ocenili vůli Města Frýdlant a jeho zastupitelů starat se o sociální pohodu občanů prostřednictvím služeb POSECu.

Frýdlant, 8/2/08
Ing. Jitka Sochová, vedoucí projektu POSEC, tel. 482 311 302

8.2.2008 10:53:07 | přečteno 1343x | sochova

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load