ENDEFRRUPLNLSPIT

Opravdu není potřeba?

Otázku v titulku tohoto článku si položil starosta Pertoltic pan Viktor Podmanický. Zamýšlí se v něm nad existencí a rozsahem činnosti Poradního a setkávacího centra v budoucnu.

Můj dotaz v titulku směřuje do oblasti, která je dle mého názoru pro život regionu významná a na její podobě bude záležet i v budoucnu. Dokonce se domnívám, že ještě ve větší míře, než je to doposud. Oblast, kterou mám na mysli, je činnost centra POSEC. Obdržel jsem informaci, že se uvažuje o zmenšené variantě provozu tohoto centra. Za své působení ve funkci starosty, jsem se pravda obrátil na toto centrum pouze s jediným problémem. Ale informaci a radu jsem obdržel následně ve velice krátké době. Osobu, která se na mne obrátila s prosbou o pomoc, jsem tedy mohl neprodleně nasměrovat díky tomu tam, kde se jí dostalo náležité péče a pomoci. Řeknete jistě, že jsem tedy mnoho služeb nevyužil. Ale je to pouze tím, že ne každý si dokáže přiznat, že nějaký problém má. A že problémů osobních, pracovních a dalších bude přibývat, o tom není pochyb. Vzhledem k vývoji na trhu práce a úsporným opatřením vládních orgánů, bude podle mého názoru stoupat i přímo úměrně potřeba míti v dosahu takové pracoviště. Vysoká míra nezaměstnanosti sebou přináší existenční problémy rodin a také zvýšený nápor na psychiku obyvatel našeho regionu.
Je jasné, že je třeba rozlišovat. Mnoho lidí dávky zneužívá a vlastně žádnou pomoc nepotřebují a nevyhledávají. Stav ji vyhovuje, stát je zatím štědrý. Ale dle mého názoru je dosti početná skupina občanů, kterým je opravdu třeba maximálně pomoci. V této oblasti je role centra POSEC nezastupitelná. Rozsah pomoci a služeb tohoto zařízení, nemá v širokém okolí konkurenci.
Díky vcelku výrazné specifikaci problematiky našeho regionu, která se dle mého názoru bude bohužel prohlubovat, bych rád přimluvil za zachování rozsahu činnosti centra. Vím, že když se řekne A, je třeba říci i B. Centrum musí mít zajištěné i financování své činnosti. Problémem jsou tedy opět finanční prostředky, kterých se neustále na všech stranách nedostává. Snad mohu říci ze své zkušenosti, že tomu rozumím více než kdo jiný. Pevně věřím tomu, že představitelé státní a obecní správy, by dokázali najít společně řešení podpory zachování této potřebné služby v oblasti regionu. Přimlouvám se za zařazení této problematiky mezi priority vedení Města Frýdlantu, okolních měst a obcí, státních orgánů a všech ostatních, kteří by mohli přispět tu radou, či finanční pomocí.
Vím, že se nejedná o ziskovou činnost, ale ne vše se dá měřit penězi. Jedná se „ jen“ o pomoc občanům. Nikdo neví, zda sám nebude někdy potřebovat pomoc podobného zařízení!

Pertoltice, 21. 11. 2007
Viktor Podmanický, starosta Pertoltic

21.11.2007 10:36:18 | přečteno 1164x | sochova

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load