ENDEFRRUPLNLSPIT

Na svůj problém nemusíš být sám!

Město Frýdlant v rámci projektu Rozvoj Poradního a setkávacího centra pořádá městskou konferenci na téma NA SVŮJ PROBLÉM NEMUSÍŠ BÝT SÁM!

sropeukrajLBC

Město Frýdlant v rámci projektu Rozvoj Poradního a setkávacího centra pořádá
městskou konferenci na téma

NA SVŮJ PROBLÉM NEMUSÍŠ BÝT SÁM!

v úterý dne 16. května 2006 od 9.00 do 15:30 hod

v konferenčním sále Domova mládeže Střední školy hospodářské,
Bělíkova 1387, FRÝDLANT.


Poskytovatelé sociálních služeb ve Frýdlantském výběžku, příp. v Libereckém kraji, představují své programy určené pro lidi v obtížné situaci. Je připravena i „ochutnávka“ programů dobré praxe v oblasti primární prevence.
Konference je určena zadavatelům, poskytovatelům i uživatelům služeb poradenství a pomoci a je zaměřena na tyto cílové skupiny - zástupce z řad státní a nestátní sféry:

Poskytovatelé sociálních služeb (samospráva, NNO, zařízení a instituce z oblasti primární prevence
Školy a školská zařízení (školy, školní družiny a kluby, domovy dětí, domy dětí a mládeže a další instituce pracující s mládeží)
Pracovníci ve zdravotnictví (psychologové, psychiatři apod.)
Pracovníci represivní složky

Předběžný program:

8:45 - prezence
9:00 - úvodní slovo
9:15 - příspěvky přednášejících
12:45 - 13:45 - přestávka na oběd
13:45 -prezentace studentských prací, promítání filmových zpráv o dění ve Frýdlantském výběžku z r. 2005
14:00 - praktická část - práce ve skupinách:
15:20 - shrnutí, poděkování a závěr

Přihlášky prosím pošlete do úterý dne 25. dubna 2006 poštou, faxem nebo e-mailem na adresu: MěÚ Frýdlant, Ing. Jitka Sochová, nám. TGM 37, 464 13 FRÝDLANT, fax. 482 312 053, posec@mu-frydlant.cz .
Do 5. května Vám bude zaslán konkrétní program.

Veškeré informace ke konferenci Ing. Jitka Sochová, tel. 482 311 302

Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu projektu Rozvoj Poradního a setkávacího centra.


Přihláška- městská konference 16. května 2006

NA SVŮJ PROBLÉM NEMUSÍŠ BÝT SÁM!
(přihlášku s příspěvkem prosím odeslat do 25. dubna 2006)


Jméno, bydliště nebo zaměstnavatel, telefon nebo e-mail:

…………………………………………………………………………………………………...

Můj příspěvek: (max 15 min) ANO x NE

název…………………………………………………………………………………………….

anotace…………………………………………………………………………………………..

délka příspěvku (max 15 min)…………………………………………………………………

dataprojektor ANO x NE
videoprojektor ANO x NE
flipchart ANO x NE

podpis

20.4.2006 9:37:04 | přečteno 992x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load