ENDEFRRUPLNLSPIT

Krajská konference o situaci na drogové scéně v Libereckém kraji

Koncem minulého týdne informovala především regionální média o krajské konferenci, která proběhla ve čtvrtek 17. května na půdě KU LK. Tématem setkání byla prezentace studie „Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém kraji“ jejím autorem Mgr. Josefem Radimeckým, MSc. z Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze.
Záměrem zadavatele studie - Libereckého kraje bylo zmapování drogové scény v jednotlivých regionech Libereckého kraje a následné využití získaných poznatků pro optimalizaci sítě služeb pro problémové uživatele drog.

Autor ve studii popisuje drogovou scénu Libereckého kraje, nejčastěji zneužívané ilegální drogy, rizikové lokality a trendy v užívání návykových látek a jejich dostupnost.

 • Nejvíce užívanou ilegální drogou je na území LK marihuana, následovaná pervitinem (obojí poměrně snadno dostupné), v mnohem menší míře je používám heroin. Ve vztahu k užívání heroinu byly jako rizikové oblasti na Liberecku identifikovány Frýdlant a Hejnice.
 • Marihuana je převážně pěstována pro vlastní potřebu.
 • Pervitin je vyráběn především podomácku v uzavřených komunitách (10 uživatelů).
 • Do nelegálního obchodu s pervitinem se zřejmě významně zapojují romští a vietnamští občané.
 • Heroin je distribuován z Prahy, někdy Ústí n. L. či Teplic.
 • Převážná část uživatelů pervitinu a heroinu užívá nejrizikověji - injekčně.
 • Podle odhadů se počet problémových uživatelů drog na území kraje pohybuje v rozmezí 750 - 1320 osob.
 • Síť služeb pro uživatele drog je relativně řídká, potřeby klientů se daří uspokojovat jen v omezené míře.
 • Nedostatečné jsou poradenské služby pro lidi do 15 let.
 • Jednoznačně chybějící službou je chráněné bydlení pro klienty po absolvování léčby závislosti.
 • Prakticky nedostupná je substituční léčba závislosti.
 • Drogová scéna se nezdá být příliš ovlivněna blízkostí hranic s Německem a Polskem.

Analýza nabízí stručný popis legislativního prostředí a náměty pro zlepšení systému financování protidrogových služeb, bolavé místo většiny poskytovatelů těchto služeb. Stávající funkční a klienty využívaná zařízení se potýkají s nedostatkem peněz. Jako nutnost se jeví zvýšení podílu státu na financování protidrogové politiky. Rovněž obce by měly přehodnotit svůj přístup a ze svých rozpočtech vyčlenit finance na realizaci protidrogové politiky.
Je nutné se zaměřit na vyšší míru komunikace poskytovatelů služeb se samosprávou a propagaci nabízených služeb.

Konference se konala pod záštitou MUDr. Hany Králíčkové, členky rady Libereckého kraje, která uvedla: „Užívání drog se stalo jedním z vážných společenských problémů. Pro efektivní protidrogovou politiku Libereckého kraje je důležité vědět, jak situace vypadá nejen na celostátní úrovni, ale právě v jednotlivých regionech Libereckého kraje a to „analýza“ splnila.“ Dále upozornila na fakt, že se jedná o meziresortní problematiku a připomněla nutnost nést spoluzodpovědnost za vytváření jednotného protidrogového cíle - snížení užívání drog a zmírnění potencionálních rizik a škod při respektování skutečnosti.

Vzniklý dokument potvrdil správnost a revolučnost cesty, jíž se vydala frýdlantské radnice realizací projektu POSEC před téměř čtyřmi lety.
Autor analýzy kladně hodnotí tzv. „Frýdlantský model“, tj. projekt Poradní a setkávací centrum. Kombinace dvou typů sociálních služeb poradenství a terénního programu pro uživatele drog umožňuje rozšíření spektra nabízené pomoci.

Zájemci se mohou s „Analýzou drogové scény a služeb pro uživatele v Libereckém kraji“ seznámit na stránkách Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1682.

Frýdlant 22/05/07
Ing. Jitka Sochová, účastník konference a vedoucí projektu POSEC, tel. 482 311 302

25.5.2007 9:25:27 - aktualizováno 2.7.2007 15:05:04 | přečteno 1798x | sochova

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load