ENDEFRRUPLNLSPIT

Jaký byl rok 2006 v Poradním a setkávacím centru?

Školní supervize 2006

Rok 2006 byl pro POSEC rokem plným rozličných aktivit. V zaběhnutém režimu nabízelo služby všech šest pevných programů, jichž využilo celkem 207 zájemců, při 464 konzultacích.

Plně obsazena byla poradenství pro rodiny s dětmi a pro dospělé a dospívající. Klienti přicházejí především se závažnými dlouhodobými, které vyžadovaly vícečetné konzultace.

U Terénního programu pro uživatele drog se v porovnání s předchozím rokem výrazně snížil počet vyměněných injekčních stříkaček. Důvodem byla nedůvěra klientů po policejním zátahu proti drogovým dealerům na Frýdlantsku na začátku roku. Terénními pracovníky byla realizována rozsáhlá preventivně informační osvěta.

Smysluplné vyplnění volného času a navázání nových přátelství umožnil 6 dětským klientům z Dětského domova ve Frýdlantě program Pět P.

V Občanské poradně byly nejčastěji řešeny dotazy z oblasti právního systému a právní ochrany, dále rodinné a mezilidské vztahy, problematika bydlení a majetkové vztahy.

Klub duševního zdraví průběžně navštěvovalo celkem 8 klientů, terénní péče byla poskytnuta 4 klientům.

Možnost prezentovat stávající sociální služby ve Frýdlantském výběžku umožnila zájemcům květnová městská konference Na svůj problém nemusíš být sám!, které se zúčastnilo 50 zájemců ze sociální oblasti, školství a zdravotnictví.

Proběhlo několik setkání školních metodiků prevence zaměřených na sociálně patologické jevy, dále školní supervize, Den zdraví, Začarovaná rodina a Hliněná dílna.

Začarovaná rodina

Provoz POSECu byl v roce 2006 spolufinancován Evropskou unií, Město Frýdlant se na provozu podílelo částkou 300 tis. Kč.

V roce 2007 budou provozní náklady částečně hrazeny z dotace MPSV, 300 tis. Kč opět poskytne ze svého rozpočtu Město Frýdlant. Chybějící částku je nutné získat z jiných zdrojů. Výše získaných finančních prostředků přímo ovlivní rozsah a kvalitu programů POSECu. Všechny programy jsou využívány obyvateli celého Frýdlantského výběžku. Číslo bankovního účtu POSECu, kam je možné posílat finanční dary, je 35-5544780247/0100.

Frýdlant 12/03/07
Ing. Jitka Sochová, vedoucí Poradního a setkávacího centra, tel. 482 311 302

16.4.2007 13:17:30 | přečteno 1058x | sochova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load