ENDEFRRUPLNLSPIT

Jak proti násilí a šikaně na školách

Přednáška o šikaně

Středeční odpoledne 6. června 2007 strávilo téměř devadesát zájemců v sále městského kina ve Frýdlantě. Na programu však nebylo promítání filmu, ale přednáška s názvem Strategie školy v boji proti násilí, kterou připravilo Poradní a setkávací centrum pro pedagogy, sociální pracovníky a další zájemce z celého Frýdlantského výběžku.

Přednáška se uskutečnila pod záštitou starosty Města Frýdlant Ing. Dana Ramzera, který osobně účastníky přivítal a akci uvedl jako velmi užitečnou věc.

Přednáška o šikaně

Lektorem byl zkušený pedagog a odborník na šikanu z MŠMT ČR Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc., vedoucí katedry sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Přednášející podrobně hovořil o agresivitě a jejích formách, o komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči, o přístupech školy k žákům a jejich rodičům. Kladl důraz na rozeznání rozdílu mezi obyčejnou klukovinou a šikanou. Teoretický výklad byl obohacen rozborem konkrétních případů šikany ze školního prostředí. Informace o strategii vyšetřování šikany a následných opatřeních vyvolaly v řadách pedagogů diskusi. Ne vždy se totiž daří v souladu se zákonem a ve spolupráci s příslušnými orgány a institucemi učinit správná a účinná výchovná opatření.

V duchu motta přednášky: „Jen šťastné dítě, které žije v pohodě a rádo chodí do školy, se může dobře učit“ podtrhl doc. Stejskal význam vytváření příznivé atmosféry ve škole a především v jednotlivých třídách. Nezastupitelnou úlohu hraje podpora pocitu sounáležitosti třídy jako jednoho celku, jehož nedílnou součástí je třídní učitel. Tam, kde je ve třídě zdravé jádro, nemá šikana šanci.

Posluchači si z akce kromě shrnutí poznatků a nových zkušeností odnesli metodické listy - návody k průzkumu sociálních vztahů ve třídě, kterými se ve své pedagogické činnosti mohou inspirovat.

Přednáška o šikaně

Setkání s doc. Bohumilem Stejskalem proběhlo v příjemné pracovní atmosféře, a i proto doufáme, že očekávání posluchačů byla naplněna.

Všem školám a školským zařízením doc. Stejskal nabízí pomoc v případě vyšetřování šikany a stanovení opatření vůči agresorům, a to na tel. 257 193 310 či na e-mailu: stejskalb@msmt.cz. Zprostředkovatelem kontaktu může být i Poradní a setkávací centrum.

Foto: Roman Müller, tel. 482 464 089

Frýdlant, 8/6/07
Ing. Jitka Sochová, vedoucí projektu POSEC, tel. 482 311 302

11.6.2007 14:05:56 - aktualizováno 11.6.2007 14:19:45 | přečteno 2061x | sochova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load