ENDEFRRUPLNLSPIT

Elektronický sborník příspěvků z městské konference POSEC a KADDEMF ve čtvrtek 10. dubna 2014

028

Už je to skoro hotové, ale přesto ještě prosíme o trpělivost ... na sborníku se stále pracuje ... (aš)

Městská konference k 10. výročí Poradního a setkávacího centra ve Frýdlantě (POSEC) byla určena pro všechny, kdo chtějí, mohou a umějí ovlivnit konzumaci alkoholu, kouření a užívání drog dětmi a osobami mladšími 18 let (KADDEMF) nebo se o tuto problematiku zajímají. V kinosále sedm a půl tisícového města se sešla sedmdesátka účastníků. Z konference, která byla součástí procesů komunitního plánování, vznikl elektronický sborník příspěvků, kde jsou publikovány i návrhy opatření. Opatření budou předložena Radě města Frýdlant. (aš)

015, obrázek se otevře v novém okně00 Uvod privitani

Starosta města Frýdlant Dan Ramzer je dlouholetý podporovatel Poradního a setkávacího centra POSEC a je také iniciátorem projektu KADDEMF. V současné době je i garantem komunitního plánování Města Frýdlant, jehož součástí jsou právě oba tyto programy.

 1. Úvodní slovo (Ing. Dan Ramzer, starosta Frýdlantu)


010, obrázek se otevře v novém okněAlena Švejdová byla u zrodu obou těchto projektů zaměřených mimo jiné na prevenci závislostí. Oběma těmto projektům pomáhá k realizaci a jako tisková mluvčí k propagaci a medializaci.

2. ikona souboruHistorie a současnost POSECu (Mgr. Alena Švejdová, MěÚ Fr)


018, obrázek se otevře v novém okněKrajská protidrogová koordinátorka Jitka Sochová je jednak odborníkem na slovo vzatým, druhak je obyvatelkou Frýdlantu a do třetice několik let zastávala funkci vedoucí POSECu. Za jejího vedení a za podpory EU a rozpočtu Města Frýdlant toto zařízení bezesporu plnilo funkci centra prevence Frýdlantského výběžku a mohlo rozvíjet své pevné i volné programy.

3. ikona souboruRegionální protidrogová politika v kontextu národní protidrogové politiky a její význam. Drogová situace v Libereckém kraji, specifika Frýdlantského výběžku.
(Ing. Jitka Sochová, Krajský úřad Libereckého kraje)


034, obrázek se otevře v novém okněPoradce Igor Pavelčák patří mezi služebně nejstarší realizátory programů POSECu. Jeho poradna pro dospívající a dospělé patří mezi nejvyhledávanější. Závislostmi na drogách a alkoholu se zabývá mnoho let.

4. ikona souboruSkrytá závislost a spoluzávislost (Mgr. Igor Pavelčák, POSEC)


043, obrázek se otevře v novém okněTaké Jan Samšiňák, který ve Frýdlantě naplňuje program občanské poradny, je v POSECu od samého začátku. Týden co týden v každý čtvrtek občanskou poradnu vyhledává řada klientů z celého Frýdlanské výběžku. Většina je však přímo z jeho metropole.

044, obrázek se otevře v novém okněPaní Daniela Al Sulaimanová patří mezi služebně nejmladší realizátory programů POSECu. Svou poradnu – Rodinné poradenství s důrazem na děti, kterou od začátku POSECu v r. 2003 vedla Mgr. Jarmila Kozáková, převzala na přelomu roku 2013 a 2014.

6. ikona souboruNávykové látky a děti (Mgr. Daniela Al Sulaimanová, POSEC)


050, obrázek se otevře v novém okněPráce v terénu patří mezi nejobtížnější ale také mezi nejdůležitější a nejúčinnější formy sociální práce. Terénní pracovník je člověk, který je nejen vzdělaný v sociálních vědách,ale také speciálně vycvičený k práci tzv. na ulici. Musí si své klienty sám najít, nakontaktovat a kontakt s nimi udržovat. Jeho úkol pozitivně ovlivnit chování klienta se může mnhdy zdá nesplnitelným.

7. ikona souboruPráce terénního pracovníka ve Frýdlantě(Bc. Pavel Pech, Most k naději, POSEC)


052, obrázek se otevře v novém okněŘeditel Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje Ivo Brát je zároveň i poradcem pro klienty, kteří se stali obětí domácího násilí. Jeho poradna má v POSECu už několik let své místo.

8. ikona souboruV násilí hraje alkohol velkou roli (Mgr. Ivo Brát, CIPSLK, p. o., POSEC)


060, obrázek se otevře v novém okněPavel Jäger několik let pracoval pro POSEC jako terénní pracovník pro uživatele drog. Nyní jej v POSECu najdete jako poradce v ambulanci pro osoby závislé na drogách, alkoholu nebo na automatech. Do poradny chodí i osoby těmto závislým nebo problémovým uživatelům blízké – hlavně rodiče nebo partneři.

065, obrázek se otevře v novém okněKlub duševního zdraví je program POSECu, který není nový, ale od ledna 2014 má novou vedoucí, kterou je Milena Lešáková. Ta se věnuje osobám s psychiatrickým onemocněním – nabízí bezpečné trávení volného času a dopomoc v řešení drobných trampot, který život přináší.


070, obrázek se otevře v novém okněVěra Tučková z Krajské hygienické stanice se problematikou kouření, alkoholu a drog u dětí a mládeže dlouhodbě zabývá. Ještě donedávna KHS zpracovávala svůj vlastní průzkum na školách. Doktorka Tučková s dalšími specialistkami z KHS byla konzultantkou při sestavování dotazníku KADEMFu v r. 2004, kdy bylo jeho první kolo.

11. ikona souboruŽivotní styl dětí a mládeže - Zkušenosti a postoje v oblasti kouření a užívání alkoholu a drog (MUDr. Věra Tučková, KHS Lbc)


071, obrázek se otevře v novém okněS kouřením, alkoholem a drogami u dětí a mládeže se dnes a denně potkávají sociální pracovnice oddělení spociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí MěÚ Frýdlant. Jejich práce je najít a udělat to nejlepší řešení, když to ve výchově v rodině opravdu skřípe.

12. ikona souboruKurátor není postrach aneb dřív než bude pozdě(Jana Králová, MěÚ Fr)


078, obrázek se otevře v novém okněNejenom primární prevence, minimalizace rizik, léčba a doléčování, ale také účinná represe stojí ostatním přístupům v protidrogové politice naroveň. Snižování nabídky se může zdát snadnější než snižování poptávky. Když se k drogám nedostanou, nemohou je zneužívat. Když drogy užívat nechtějí a nepotřebují, tak se to kolem nich může dealery jen hemžit, a oni nepodlehnou. Tak snadné to ale určitě nebude.  Snadno se to řekne, ale hůř se to provede. Své o tom ví Ladislav Krajčík ředitel Městské policie Liberec, která už třetím rokem působí ve Frýdlantu.


082, obrázek se otevře v novém okněVšichni asi tušíme, že užívání drog dříve nebo později se může dostat do konfliktu se zákonem. Jedni pachatelé drogy pěstují nebo vyrábějí, jiní je převážejí či s nimi obchodují, jiní je nabízejí a prodávají, jiní k jejich užívání svádějí. A uživatel je beztrestný? Co znamená to ALE nám vysvětlí vedoucí obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě Josef Kepr.

14. ikona souboruUžívání drog není trestný čin, ale… (npor. Bc. Josef Kepr, OO PČR Frýdlant)


084, obrázek se otevře v novém okněV poslední části naší konference se budeme zabývat výsledky dotazníkového průzkumu KADDEMF 2013 – tedy:  jak je to s kouřením, alkoholem a drogami u dětí a mládeže ve Frýdlantě? To nám poví školní metodička prevence Gymnázia Frýdlant Renata Flecknová, která bude jednotlivými příspěvky provázet.

15. ikona souboruKADDEMF – projekt Města Frýdlant a Gymnázia Frýdlant (Mgr. Renáta Flecknová, Gymnázium Frýdlant)

 


091, obrázek se otevře v novém okně16. ikona souboruKADDEMF - Děti a mládež (Magdalena Bartošová, Marcela Poláková)
093, obrázek se otevře v novém okně17. ikona souboruKADDEMF – Rodiče (Kristýna Kopačková)
099, obrázek se otevře v novém okně18. ikona souboruKADDEMF – Podnikatelé (Adéla Jarchovská)

110, obrázek se otevře v novém okně19. ikona souboruKADDEMF – Veřejnost (připravila Barbora Hýblová, MěÚ Fr)
20. Diskuse a závěr (Mgr. Alena Švejdová, MěÚ Fr)

Účastníci konference na konci programu formulovali pro město Frýdlant svoje návrhy opatření:

  1. podpořit programy posledního ročníku MŠ a prvního stupně ZŠ propagující zdravý životní styl a programy specifické primární protidrogové prevence i na vyšších stupních škol
  2. podpořit vznik nízkoprahového klubu pro děti a mládež
  3. účinně motivovat rodiče ke zdravé výchově dětí, provádět komunitní práci např. mít terénní sociálně aktivizační služby
  4. uskutečňovat více kontrol ze strany PČR, MP – alespoň 1x týdně a zpřísnit postihy
  5. zabývat se regulací heren

Foto: Jakub Honzejk
Frýdlant 10/04/2014

04-10_Konference_KADEMF

008

008

 
010

010

 
015

015

 
009

009

 
001

001

 
012

012

 
018

018

 
019

019

 
022

022

 
023

023

 
021

021

 
025

025

 
027

027

 
028

028

 
032

032

 
030

030

 
033

033

 
034

034

 
016

016

 
036

036

 
043

043

 
041

041

 
035

035

 
044

044

 
048

048

 
046

046

 
051

051

 
050

050

 
052

052

 
020

020

 
065

065

 
059

059

 
055

055

 
066

066

 
069

069

 
071

071

 
070

070

 
072

072

 
054

054

 
075

075

 
078

078

 
079

079

 
081

081

 
060

060

 
083

083

 
093

093

 
095

095

 
096

096

 
091

091

 
099

099

 
084

084

 
090

090

 
082

082

 
101

101

 
107

107

 
104

104

 
110

110

 
112

112

 
114

114

 
 
10.4.2014 16:08:30 - aktualizováno 14.4.2014 19:11:15 | přečteno 3360x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load