ENDEFRRUPLNLSPIT

Dospělý syn ubližoval své matce, proto byl policejně vykázán

8008736

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje svoje služby lidem žijícím v Libereckém kraji již od roku 2007. Je součástí Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o., pod které patří též Linka důvěry v Liberci a Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. 

CIPSSLK_domácí násilí

Hlavním pracovištěm intervenčního centra je Liberec, ale pro potřeby klientů působíme i na detašovaných pracovištích v České Lípě, v Jilemnici a ve Frýdlantu. V odůvodněných případech v souvislosti s vykázáním násilné osoby můžeme dojet za klientem v rámci terénní služby přímo do jeho bydliště. 

Intervenční centrum pracuje s klienty staršími 16 let, kteří nás sami osloví s prosbou o pomoc nebo s těmi, které kontaktujeme s nabídkou pomoci my, a to na základě policií zaslaného úředního záznamu o vykázání. Mnohdy nás kontaktují také příbuzní nebo známí ohrožených osob, kteří se ptají na možnosti pomoci nebo na to, co konkrétně oni mohou pro ohroženou osobu udělat.

Co je policejní vykázání?

Policie České republiky má od roku 2007 oprávnění vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dní. Intervenční centrum od policie po vykázání obdrží úřední záznam o vykázání a právě v tomto okamžiku začíná zákonem uložená činnost intervenčního centra. Jeho pracovníci kontaktují do 48 hodin ohroženou osobu a nabídnou jí bezplatnou pomoc: sociálně právní poradenství, poskytnou krizovou intervenci, zprostředkují kontakt s jinými odborníky, doporučí opatření pro bezpečnost a ochranu nebo pomohou se zpracováním soudních návrhů. Intervenční centrum spolupracuje s Policií ČR, s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími službami a institucemi. Snaží se podpořit klienta, aby byl schopen vlastními silami aktivně řešit svou situaci. 

Intervenční centrum je jediná sociální služba, která je ze zákona navázaná na institut vykázání.

Co je to domácí násilí?

Domácí násilí je opakující se a stupňující se dlouhodobé násilí, které probíhá mezi lidmi, kteří spolu sdílí domácnost. Násilí je skryté očím veřejnosti, děje se doma za zavřenými dveřmi. Role jsou jasně rozděleny a nemění se – jeden je násilník a druhý je napadán. Domácím násilím nejsou jednorázové spory a hádky ani vzájemné potyčky mezi partnery.

K domácímu násilí nemusí docházet jenom mezi manželi či partnery, násilí probíhá i mezi sourozenci, spolubydlícími, mezi rodiči a jejich dětmi. Násilí nepáchají jen muži na ženách, ale i ženy na mužích, ohroženými osobami jsou i senioři a děti.

Násilí má mnoho podob – fyzické, psychické, ekonomické, sexuální nebo sociální izolace, často dochází k jejich vzájemné kombinaci.

Pro lepší představu – domácím násilím jsou situace, kdy blízká osoba žijící s vámi ve společné domácnosti dělá jednu nebo více z těchto věcí:

  • opakovaně uráží a ponižuje vás před ostatními lidmi,
  • zakazuje vám styk s přáteli a s vaší rodinou,
  • kontroluje veškeré vaše finance,
  • vyhrožuje a zastrašuje vás,
  • fyzicky vám ubližuje,
  • nutí vás k sexuálním praktikám, které se vám nelíbí,
  • ničí vaše věci,
  • je ve vztahu majetnická a žárlivá,
  • požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte.

Pro frýdlantský region funguje detašované pracoviště intervenčního centra na adrese Míru 1407, Frýdlant. Objednat se lze na telefonu 482 311 632 nebo 776 776 501.

Více informací naleznete na stránkách www.cipslk.cz v záložce Intervenční centrum Liberec.


Příběh Jany T.

Janě je 69 let, je ve starobním důchodu a trpí vleklými zdravotními obtížemi. V jejím starém domku s ní žil dospělý syn, který byl dlouhodobě v invalidním důchodu. Syn Jany pil denně alkohol, kouřil marihuanu, pravděpodobně užíval i jiné návykové látky. Svůj invalidní důchod vždy velmi rychle utratil za své potřeby. Své matce nikdy nepomáhal, celé dny se potloukal venku s kamarády, domů se pak vracel opilý, pod vlivem návykových látek, nevěděl, co dělá. K matce byl sprostý, bil ji, strkal do ní, rozbíjel zařízení domu. Jana mnohdy viděla, že je syn v takovém stavu, že ji ani nepoznával.

Již v minulosti byl syn Jany z důvodu domácího násilí z domácnosti vykázán. Jana ho však vždy vzala zpět domů, vždy mu pomohla, vždy doufala, že se syn změní k lepšímu. Dokonce si kvůli němu vzala i půjčku, aby si mohl udělat řidičský průkaz a případně si najít nějakou práci. Syn ale půjčené peníze opět utratil za alkohol a drogy, řidičský průkaz si neudělal. Půjčku tedy Jana splácela sama.

Ze svého skromného důchodu se sama starala o domek a o velikého psa, kterého syn kdysi přinesl, ale jen zřídka o něj jevil zájem. Jany zdravotní stav se každým měsícem horšil. Z důvodu trvalého stresu z chování svého syna již téměř nemohla chodit, špatně spala, neustále očekávala útoky.

Po jednom incidentu se odhodlala a zavolala Policii České republiky. Ta syna na 10 dnů vykázala z domácnosti. Intervenční centrum pak Janu telefonicky kontaktovalo a nabídlo pomoc. Pracovnice Intervenčního centra jely za Janou přímo do jejího domku v rámci terénní služby. S Janou sepsaly návrh na prodloužení vykázání a pomohly doručit návrh k okresnímu soudu. Okresní soud návrhu vyhověl a prodloužil vykázání v první fázi o jeden měsíc.

Vzhledem k tomu, že na tom Jana byla tak špatně, že si nemohla dojít ani na nákup, zprostředkovalo Intervenční centrum pomoc sociální pracovnice města. Ta zařídila pečovatelské služby, včetně dovozu nákupů a další pomoci. Dále Intervenční centrum s městským úřadem pomohlo řešit žádost o zrušení trvalého bydliště syna.

Syn Jany však vykázání mnohokrát porušil, dobýval se do domu, rozbil zvenku jedno okno. Jana viděla, že se situace nemění, proto opakovaně nahlašovala tyto incidenty na policii. Zároveň za pomoci Intervenčního centra podala k soudu další návrh, kterým vykázání mohlo být ještě na dalších 5 měsíců prodlouženo.

Jana byla po celou dobu velmi často v telefonickém kontaktu s pracovnicí Intervenčního centra. Potřebovala si popovídat o tom, co prožívá, s čeho má strach, potřebovala vysvětlit některé policejní a soudní procesy a jiné záležitosti. Intervenční centrum jí v této těžké situaci průběžně poskytovalo sociálně právní poradenství i psychickou podporu.

Okresní soud prodloužil vykázání o dalších 5 měsíců. Jana činila během této doby kroky, které vedly ke zrušení trvalého bydliště jejího syna u ní doma. Opakované porušování vykázání ze strany syna skončilo v rukou soudu, byl odsouzen k trestu odnětí svobody s podmínečným odkladem na 15 měsíců.

Mgr. Alena Ježková,
pracovnice Intervenčního centra, tel. 776 776 501

Foto: Centrum 1407 v ul. Míru ve Frýdlantu je sídlem pobočky Intervenčního centra pro klienty z Frýdlantského výběžku, archiv MěÚ


6.5.2022 10:35:01 | přečteno 269x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load