ENDEFRRUPLNLSPIT

Česko ohrožuje stále více škodlivé pití alkoholu

logo POSECu

Přední čeští odborníci na závislosti reprodukují zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která škodlivé užívání alkoholu v Česku hodnotí mimo jiné i jako ekonomickou nevýhodu. Prostě se v Česku pije moc! (aš)

Zpráva OECD týkající se alkoholu z roku 2015

(Tackling Harmful Alcohol Use, Economics and Public Health Policy, OECD, 2015

http://www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm

Podle tohoto materiálu je škodlivé užívání alkoholu pátou nejčastější příčinou smrti a invalidity na světě. Vyšší úmrtnost a častější invalidita se týká zejména osob v produktivním věku. Alkohol je příčinou více než 200 nemocí a typů úrazů.

Alkohol také souvisí se zhoršenou zaměstnatelností, absencemi v práci, nižší produktivitou práce a nižší mzdou. Pití alkoholu poškozuje nejen toho, kdo alkohol pije, ale také jeho okolí. Jedná se mimo jiné o dopravní nehody, domácí násilí, antisociální jednání a trestnou činnost, pracovní úrazy nebo poškození plodu, jestliže pije matka alkohol těhotenství. Celková výše škod, kterou alkohol působí zemím OECD se středními až vyššími příjmy, činí 1 % hrubého národního produktu.

Za zvláště zneklidňující považují autoři zprávy častější pití v tazích u mladých lidí a žen. Zkušenost s alkoholem u 15letých se mezi roky 2002 až 2010 pronikavě zvýšila zvláště v České republice. Čeští dospívající patří ve vztahu k alkoholu k nejohroženějším. Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele je v Česku vysoko nad průměrem zemí OECD.

Uvedené skutečnosti by měly vést vlády jednotlivých zemí, aby přijaly ve vztahu k alkoholu energická opatření. Ta by měla zahrnovat soustavné využívání krátké intervence na úrovni praktických lékařů, zvýšení ceny alkoholických nápojů, zejména těch nejlevnějších, a omezení reklamy alkoholu.

Podle odborníků OECD by zmíněná opatření přinesla české populaci ročně navíc 23 až 29 tisíc let života a prospěla by i české ekonomice.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
www.youtube.com/drnespor
mužské oddělení léčby závislostí
Psychiatrická nemocnice Bohnice
18102 Praha 8

PhDr. Ladislav Csémy
Národní ústav duševního zdraví
vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí
Národní ústav duševního zdraví

Ohrožuje vás nebo vaši rodinu škodlivé pití alkoholu? Zkuste vyhledat radu, pomoc či provázení v Poradním a setkávacím centru ve Frýdlantě (POSEC).


5.8.2015 17:02:51 | přečteno 694x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load