ENDEFRRUPLNLSPIT

Běží třetí kolo dotazníkové akce KADDEMF 2013!

Každých 6 -10 sekund zemře na naší planetě jeden člověk na následky kouření. Ročně zemře na následky kouření 18 000 Čechů, to představuje 50 - 60 osob denně. Nadužívání alkoholu  patří mezi nejzávažnější formy závislosti - člověka postihne jak v oblasti zdraví, ale i v rodině a zaměstnání. Užívání drog pak vede k celkové degeneraci a rozpadu osobnosti.

V roce 2004 a 2008 proběhla ve Frýdlantě dotazníková akce s názvem "Kouření a alkohol a děti a mládež ve Frýdlantě" (KADEMF), jejímž cílem bylo zjistit skutečný stav postojů, názorů a chování různých skupin společnosti ve Frýdlantě k problematice kouření cigaret a pití alkoholu osobami mladšími 18 let.

Do průzkumu se tehdy zapojilo celkem 631 respondentů za rok 2004, 518 pak za rok 2008. Dotazníky byly cílené na čtyři skupiny: děti a mládež, jejich rodiče, dále prodejci tabákových výroků a alkoholu a veřejnost prostřednictvím webových stránek a Frýdlantského zpravodaje. Dotazníky z veřejnosti se vyplněné dávají do Schránky důvěry na nám. TGM 99 do 13. ledna 2014.

Pro připomenutí, v roce 2004 ve skupině děti a mládež ve věku 14 - 17 let průzkum ukázal, že 38 % nezletilých osob kouří, v roce 2008 to bylo 34 % tázaných, 60 % pije alkohol, v roce 2008 se k požívání alkoholu přiznalo 58 % nezletilých. Pro 66% zúčastněných v roce 2004 nebylo obtížné získat alkohol a cigarety, v roce 2008 to bylo nižších 56 % dotázaných.

ikona souboruVýsledky průzkumů a jejich porovnání byly prezentovány na městských konferencích KADEMF v r. 2005 a v r. 2008. Výstupem bylo šest návrhů opatření s cílem pozitivně ovlivnit stav v kouření a požívání alkoholu ve Frýdlantě osobami mladšími 18 let. 

1. prosadit nápis na všech dveřích prodejen a provozoven o neprodávání a podávání cigaret a alkoholu osobám mladším 18 let,
2. podpořit programy posledního ročníku MŠ a prvního stupně ZŠ propagující zdravý životní styl,
3. podpořit vznik Klubu pro děti a mládež - bez cigaret a alkoholu,
4. navázat spolupráci s Českou obchodní inspekcí,
5. zlepšit informovanost oddělení sociálně právní ochrany ze strany škol,
6. uskutečňovat více kontrol restauračních zařízení ze strany PČR - alespoň 1x týdně. 

Na všech úkolech je pracováno, ale jen některé se podařilo splnit beze zbytku. K vyhodnocení uplynulého období dojde až na konferenci v dubnu 2014. 

V rámci projektu KADDEMF 2013 „Kouření, alkohol a drogy a děti a mládež ve Frýdlantě“ plánovaně proběhne další průzkum letos na konci roku. Nově budou vedle cigaret a alkoholu zařazené i drogy. Pro možnost porovnání výsledků bude uplatněna stejná metodika.
Dotazníky KADDEMF budou distribuovány několika způsoby. K dětem a mládeži se dostanou ve škole od dobrovolníků z řad studentů Gymnázia Frýdlant. Rodičům žáků 8. a 9. tříd ZŠ a středoškoláků a učňů 1. a 2. ročníků je přinesou jejich děti ze školy. Dále budou přílohou listopadového čísla Frýdlantského zpravodaje a v neposlední řadě bude možné vyplnit ikona souborudotazník v elektronické podobě na stránkách Města Frýdlant na konci tohoto článku.

Každý se můžeme aktivně zapojit do prevence kouření, pití alkoholu a užívání rok nezletilými ve Frýdlantě už jenom tím, že se o tuto problematiku zajímáme a nejsme k tomuto nešvaru lhostejní. Výsledky KADDEMF 2013 budou prezentovány na závěrečné konferenci 10. dubna 2014 od 9 do 13:30 hodin ve frýdlantském kině. 

V pondělí 14/10/2013 proběhla na frýdlantské radnici tisková konference k zahájení třetího kola projektu, kde novinářům z ČTK a z Libereckého deníku byla předána ikona souborutisková zpráva. O startu třetího kola projektu KADDEMF informovala ČTK, Liberecký deník i Mladá fronta DNES.

Frýdlant 14/10/2013
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU DĚKUJEME!!!

15.10.2013 14:01:36 - aktualizováno 30.10.2013 12:24:58 | přečteno 1637x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load