ENDEFRRUPLNLSPIT

Aktivity POSECu pro školy v uplynulém školním roce

Spolupráce Poradního a setkávacího centra se školami ve Frýdlantského výběžku probíhala v několika rovinách. Jednou formou bylo setkávání školních metodiků prevence jednotlivých škol v POSECu. Ve školním roce 2005/06 proběhla celkem čtyři takováto setkání zaměřená na kouření dětí a mládeže, agresivitu, šikanu na školách a AIDS/HIV. Dále pedagogové využívali nabídky školních supervizí v POSECu s Mgr. Pavelčákem a jednotlivé případy konzultovali i telefonicky.

Výchovné problémy se žáky učitelé a ředitelé škol konzultovali s dětskou psycholožkou Mgr. Kozákovou, která v POSECu působí v programu Poradenství rodinného psychologa.

Do programu Pět P, zacíleným na děti v obtížné životní situaci, se zapojilo celkem šest žáků frýdlantských škol.

Studenti Gymnázia Frýdlant vytvořili návrhy loga POSECu. Vybraný návrh loga byl použit na titulní straně nového reprezentačního materiálu POSECu.

Školní metodici prevence, obrázek se otevře v novém okně Školní supervize 2006, obrázek se otevře v novém okně Supervize na SŠH Fr., obrázek se otevře v novém okně

V rámci projektu Rozvoj POSECu probíhala aktivní spolupráce se Střední školou hospodářskou ve Frýdlantě. Škola využila nabídky supervizích seminářů pro pedagogy, v keramické dílně školy se uskutečnily akce pro rodiny a pro studenty. Konferenční sál školy se v květnu t.r. stal příjemným místem konání konference Města Frýdlant „Na svůj problém nemusíš být sám!“.

Všechny aktivity proběhly jako součást projektu Rozvoj POSECu podpořeného Evropskou unií z programu SROP. Na finančních nákladech se Město Frýdlant podílí dvanácti procenty.

Všem ředitelům a pedagogům škol Frýdlantského výběžku děkujeme za jejich aktivní a přínosnou spolupráci, přejeme klidné prázdniny a těšíme se na nová setkávání v příštím školním roce.

Foto: Ing. Jitka Sochová (na vyžádání zašleme)

Frýdlant 15/06/06

Ing. Jitka Sochová,
vedoucí Poradního a setkávacího centra, tel. 482 311 302

srop, obrázek se otevře v novém okněeu, obrázek se otevře v novém okněkrajLBC, obrázek se otevře v novém okně

20.6.2006 7:52:30 | přečteno 1311x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load