ENDEFRRUPLNLSPIT

Postihovat volné pobíhání psů po Frýdlantě není jednoduché

Městská policie Frýdlant reaguje na podnět paní J. Š., který se týká nedodržování obecně závazné vyhlášky Města Frýdlant č. 38/6/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Paní J. Š. se nelíbí, že po městě volně pobíhají psi, i když to vyhláška zakazuje. Městská policie Frýdlant se celoročně zabývá problematikou volně pobíhajících psů na katastru Města Frýdlant. Úzce spolupracuje s útulkem Azyl pes v Krásném Lese, který každý měsíc poskytuje seznam psů odchycených ve Frýdlantě.

Pes, obrázek se otevře v novém okněV letošním roce bylo k 30. listopadu odchyceno 70 volně pobíhajících psů. Z toho si je majitelé vyzvedli jen v 6 případech. Na těchto dvou číslech je vidět, jak je obtížné bez pomoci veřejnosti identifikovat, komu který pes patří. V případě, že městská policie dohledá majitele, je mu zpravidla uložena bloková pokuta. V letošním roce se tak stalo v 7 případech. K dispozici je fotografická databáze volně pobíhajících psů, protože v případě přestupkového řízení se musí vždy přestupci dokázat, že jeho pes volně pobíhal.

Už se stalo vícekrát, že občané přišli nahlásit volně pobíhajícího psa. Věděli komu patří, ale odmítli to dosvědčit. Pak tedy přesto, že známe držitele psa, bez fotografie nebo svědectví jiných občanů mu přestupek nedokážeme! Každý majitel totiž volné pobíhání vlastního psa tvrdošíjně popírá.

Bylo by jistě prospěšné, kdyby bylo více všímavých a aktivních občanů, kteří by s městskou policií na šetření přestupků spolupracovali.

Frýdlant 08/12/06

František Kloz,
vedoucí strážník Městské policie Frýdlant, tel. 482 312 303

19.12.2006 8:17:26 | přečteno 3266x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load