ENDEFRRUPLNLSPIT

Odkládáte domovní odpad správně?

Městská policie Frýdlant řešila v uplynulých dvou měsících větší množství přestupků - ; „Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa“. Každý si pod pojmem „vyhrazená místa“ představuje něco jiného. Občas vidíme pneumatiky v lese, tašky s odpadem v silničním příkopu, kanape na louce,… V tomto případě se ale jednalo o odpad uložený vedle popelnic.

Vyhláška Města Frýdlant „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frýdlant“ nám v čl. 2, odst. 3 říká: „Směsný komunální odpad a tříděné složky komunálního odpadu se shromažďují do určených sběrných nádob tak, aby při manipulaci nevypadával“.

odpad na ulici, obrázek se otevře v novém okněMnoho našich občanů toto ustanovení nedodržuje. Vedle popelnic se pak vyskytují různé pytle a igelitové tašky s domovním odpadem. V nich vesele řádí potulní psi, kočky a různá myší havěť. Nakonec to dopadá tak, že se v širokém okolí válí různé zbytky domovního odpadu, tašek a pytlů.

Firma zajišťující odvoz odpadu v našem městě určitě nemá za úkol tyto zbytky zametat a uklízet. Každý občan Města Frýdlantu, který má zaplacenou popelnici, má však po předchozí domluvě právo zdarma odvézt větší množství odpadu, které se nevejde do popelnice, na sběrný dvůr v Raisově ul., který je provozovaný firmou .A.S.A.

Další nešvar, který se vyskytuje v našem městě, je ponechávání nádob na odpad celý týden na chodníku. Chodník je určen pro chodce, kteří se však na něj mnohdy vejdou jen s obtížemi.

Proto bychom chtěli Vás, občany Frýdlantu, požádat: „Je-li to jen trochu možné, vyndávejte popelnice na chodník až v den svozu, a pak je co nejdříve z chodníku opět ukliďte“.

Když se budeme všichni řídit těmito jednoduchými pravidly, budeme mít ve městě větší pořádek. Určitě si i návštěvníci našeho města budou odnášet z Frýdlantu příznivější dojem.

Foto: archiv MP

Frýdlant 12/03/07
František Kloz, vedoucí strážník MP Frýdlant, tel. 482 312 303

15.3.2007 8:21:16 | přečteno 2297x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load