ENDEFRRUPLNLSPIT

Nepožívají náhodou i vaše děti alkohol ve frýdlantských podnicích?

Městská policie Frýdlant, Obvodní oddělení Policie ČR Frýdlant a odbor obecního živnostenské úřadu MěU Frýdlant spojily svoje síly při kontrolách restaurací, barů a heren. S jakým výsledkem?

Občané si stěžují často a všude na nalévání alkoholu mladistvým. Jmenují různé podniky, kam by měla chodit městská policie na kontroly. Radí nám, kdy a v kolik hodin má kde být nebo nebýt. Ono se to vůbec dobře radí. My se sice snažíme se na tyto podněty reagovat, ale zdá se nám, jako by ve Frýdlantu vymřeli rodiče!?! Že by nikdy necítili ze svých dětí alkohol a cigarety? My přece nemůžeme neomezeně zvyšovat počet kontrol v restauracích, barech a hernách. Hlavně rodiče by si měli hlídat svoje dospívající děti, jak a kde tráví svůj čas. Vždyť přeci za ně zodpovídají, i když to je někdy těžké...
To bylo na úvod jen takové malé postesknutí.

Koncem měsíce října a celý listopad probíhaly ve Frýdlantu nepravidelné kontroly restaurací, heren a barů. Tyto kontroly iniciovala Městská policie Frýdlant a spolupracovala při nich s OO PČR Frýdlant a se živnostenským odborem MěU Frýdlant. Sledovalo se nalévání alkoholu mladistvým a na neoprávněný vstup mladistvých do prostorů heren.
Bylo provedeno celkem 12 kontrolních akcí, v některých zařízeních i opakovaně. Při nich bylo při konzumaci alkoholu přistiženo celkem 6 osob mladších 18 let.

Rekordmankou se nám stala sedmnáctiletá dívka, které se při dechové zkoušce na alkohol naměřilo 1,8 promile alkoholu. U další šestnáctileté dívky ukázal přístroj 0,82 promile alkoholu a u teprve čtrnáctileté 0,78 promile alkoholu. O těchto dvou dívkách-pivařkách se zmiňuji hlavně proto, že byly s dalšími dvěma mladistvými chlapci navíc přistiženy v herně, kam je ze zákona osobám mladším 18 let vstup zakázán.

Většina mladistvých byla následně předvedena na OO PČR Frýdlant, kde byli vyslechnuti a poté předáni zákonným zástupcům. Po zjištění všech skutečností bude zahájeno správní řízení se všemi, kdo prodali nebo umožnili pití alkoholických nápojů výše zmiňovaným osobám.
Ani obsluha herny, která ve své provozovně mladistvé „přehlédla“, neujde postihu.Zároveň byl s výsledky kontrol seznámen odbor sociálně právní ochrany dětí MěU Frýdlant a samozřejmě rodiče.

Určitě se bude v kontrolách i nadále nepravidelně pokračovat. Věříme, že i rodiče a ostatní občané jsou s námi zajedno - děti do heren a ke sklence alkoholu prostě nepatří! Takže uvidíme…

Frýdlant 27/11/07
František Kloz, vedoucí strážník MP Frýdlant, tel. 482 312 303

28.11.2007 8:08:09 | přečteno 2959x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Městká policie
certik1111  |  3.9.2009 16:44:52
jenom honit peníze
Anonymous  |  4.11.2008 13:45:32
 
jenom honit peníze
1. signální  |  27.2.2009 15:17:58
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load