ENDEFRRUPLNLSPIT

Městská policie Frýdlant informuje, upozorňuje i pokutuje

Zahradní ulice

Vážení občané,
chtěli bychom Vás seznamovat pravidelně touto formou s činností Městské policie Frýdlant. Každý den se potkáváme s Vámi v ulicích města, kde se nám svěřujete se svými problémy a starostmi. Vždy se Vám snažíme v rámci svých pravomocí a možností vyhovět.

Budeme rádi, když i v budoucnosti se budete na nás obracet se žádostmi o nápravu různých nešvarů ve městě. V případě, že se s námi nebudete chtít setkat osobně, tak můžete použít Schránku důvěry umístěnou u vchodu budovy na náměstí T.G.M., kde sídlí PČR , Městské informační centrum a Městská policie Frýdlant.

V měsících leden a únor 2007 řešila městská policie celkem 277 dopravních přestupků. Z toho jich vyřešila 221. Nejvíce v ul ČSA na Zákazu zastavení, kde si nedalo pozor celkem 75 řidičů a na náměstí T.G.M., kde porušilo Zákaz vjezdu celkem 74 řidičů. Dále se městská policie zaměřuje do ul. Zahradní, kde nám vozidla směrem od obchodního domu Lídl projíždí Zákazem vjezdu, kolem chlouby našeho města - Betléma. Řidiči by si měli uvědomit, že porušením zákazu vjezdu si koledují nejenom o pokutu, ale i o zapsání jednoho bodu do karty řidiče.


Městská policie zajišťovala dvakrát, z toho jednou ve spolupráci s PČR Frýdlant veřejný pořádek u restaurace Beseda při konání školního a učňovského plesu.
Pravidelně chodí hlídka MP kolem 7,30 hodin k přechodu ve Fügnerově ul., kde zajišťujeme bezpečné přecházení školáků, příjiždějících autobusy z okolních vesnic.
Dále bylo provedeno 7 preventivních kontrol v hernách a barech se zaměřením na mladistvé.
Ve veřejném pořádku jsme řešili 20 přestupků. Blokové pokuty jsme udělovali za volné pobíhání psa ve 4 případech, nálévání alkoholu mladistvým ve 2 případech, za ukládání odpadu mimo vyhrazená místa ve 2 případech a za vylepování plakátů mimo vylepovací plochy v 1 případě. Další přestupky jsou rozpracovány a dále se řeší.

Sedmnáckrát jste nás telefonicky kontaktovali s různými poznatky, žádostmi apod. Jednalo se především o upozornění na volně pobíhající psy, stížnost na kuřáky, chybějící kanály na komunikacích, auto stojící ve výjezdu z garáže apod. Ve všech případech jsme problém vyřešili buď sami, nebo jsme se obrátili na jiné příslušné orgány se žádostí o vyřešení.

Pokusil jsem se Vás ve zkratce seznámit s činností městské policie. V případě, že i Vy máte problém, s kterým bychom Vám mohli pomoci, neváhejte a přijďte si o něm popovídat.

František Kloz, vedoucí strážník MP, tel. 482 312 303

14.3.2007 15:39:33 | přečteno 2153x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load