ENDEFRRUPLNLSPIT

Od čtvrtka budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

jednorázová rouška

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Roušky jsou dle ministerstva zdravotnictví základní preventivní a neekonomické opatření, které je velmi účinné. Vyzývá všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatovat bychom si také měli pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. 

Roušky budou od čtvrtka 10. září 2020 povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další. Veškeré výjimky jsou uvedeny v ikona souborumimořádném opatření.

Roušky významně snižují riziko šíření infekce. Jsou jednoduchou ale maximálně efektivní bariérou, která zabraňuje šíření kapének vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. S ohledem na denní vysoké nárůsty nových případů jdeme cestou zavedení roušek ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou lidé v uzavřeném prostoru, nejsou často dodržovány rozestupy a infekce se tak snadněji šíří. Očekáváme, že počty nových případů budou nadále růst. Na dnešním jednání se proto všichni odborníci shodli, že je potřeba reagovat rychle a roušky zavést již od zítra. Chci také požádat všechny občany o zodpovědnost a dodržování hygienických pravidel. A pokud pocítíte příznaky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

a)děti do dvou let věku,

b)děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

c)osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,

d)internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

e)školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

f)školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

g)žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h)zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

i)osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

j)pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

k)zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l)uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

m)další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

n)zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

o)osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

p)soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

q)osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

r)moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

s)osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

t)zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

u)osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

v)snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

w)osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

x)sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

y)osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

9.9.2020 16:09:34 | přečteno 441x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load