ENDEFRRUPLNLSPIT

Nouzový stav je prodloužen do 12. prosince, od pondělí dochází k dílčímu zmírnění některých opatření

Nouzový stav je v České republice prodloužen zatím do 12. prosince. Od pondělí 23. listopadu ale dochází k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, která vedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí. Zkracuje se zákaz vycházení, který nově platí od 23:00 hodin. Až do 23:00 hodin smějí prodávat obchody. Vnitřních a venkovních akcí se může zúčastnit až 6 lidí a zvyšuje se i počet hostů na svatbách a pohřbech na 20 osob.

Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20. listopadu, zůstávají na základě vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu o další tři týdny i nadále v platnosti. Od pondělí dochází k několika dílčím úpravám, například v oblasti omezení volného pohybu či omezení maloobchodního prodeje a služeb. Postupně také nabíhají změny v zákazu školní docházky.

Mezi nejdůležitější přijaté změny od 23. listopadu patří zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne. Mezi výjimky ze zákazu nově patří cesta zpátky do místa bydliště. Nově je možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvyšuje se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Nově jsou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.

V oblasti maloobchodu a služeb je od pondělí umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob. Obchody mohou mít otevřeno také až do 23 hodin a nově mohou na žádost myslivců, kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat, mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva. Nové znění nařízení umožňuje také profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.

Dílčí úpravu doznává od pondělí i pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven. U těch malých do 15 m2 se omezení počtu zákazníků na jednoho nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nově nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.

Dalšího rozvolnění se dočkává i školství. Od 23. listopadu je možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek. Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.

Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

V pondělí také přestává platit ta část krizového opatření vlády, která omezuje chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců. Nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-20--listopadu-2020-184969/.

23.11.2020 9:58:07 | přečteno 282x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load