ENDEFRRUPLNLSPIT

Nařízení vlády o povolání vojáků a celníků k plnění úkolů Policie ČR

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. V pdf si můžete přečíst ikona souboruzde

83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. března 2020

o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů: 

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování

vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem

ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění

bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru

SARS-CoV-2 se povolává nejvýše 2096 vojáků

v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České

republiky.

§ 2

Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy

České republiky plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími

prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě,

včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů

podle § 1. Ministryně financí určí příslušníky Celní

správy České republiky, včetně techniky a výzbroje,

k plnění úkolů podle § 1.

§ 4

Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy

České republiky povolaní k plnění úkolů Policie

České republiky podle § 1 mají oprávnění a povinnosti

příslušníka Policie České republiky v rozsahu

stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34

až 37, 40 až 43, 48 až 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114

a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České

republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

I. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

16.3.2020 11:05:52 | přečteno 253x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load