ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant umožní odklad nájemného za nebytové prostory v majetku města

frydlant znak 2007 maly

Město Frýdlant uleví podnikatelům, kteří svou činnost provozují v nebytových prostorách v majetku města. Rozhodnutím rady města totiž umožní z důvodů vyhlášení nouzového stavu na území ČR od 12. března 2020 posunutí splatnosti nájmů z nebytových prostor v majetku města Frýdlant a rozložení plateb za ně do delšího časového úseku. Posunutí splatnosti nájmu má pomoci podnikajícím osobám, jejichž podnikatelská činnost byla v těchto prostorách nařízením vlády zastavena nebo výrazně utlumena.

Posun splatnosti se týká nájemného za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020. Podnikatelé si mohou placení nájemného za tyto tři měsíce rozložit do delšího časového úseku, až do 30. června 2021. To je fakticky o šest měsíců déle, než schválil obecně u nájmů parlament a vláda ČR,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

O posun splatnosti nájemného musí nájemce požádat nejpozději do 20. dubna 2020 do 10.00 hodin s vlastní identifikací (název, IČ, odpovědná osoba, kontaktní údaje) a čestným prohlášením, že jeho podnikatelská činnost byla zastavena nebo výrazně utlumena z důvodu vyhlášení nouzového stavu.

U nájemců, kterým končí nájem do 30. 6. 2021 a nebude jim nájemní vztah prodloužen, musí veškeré nájemné uhradit ke dni ukončení nájemní smlouvy.

Žádosti o posun splatnosti nájemného mohou nájemci směřovat na podatelnu Městského úřadu Frýdlant nebo je zasílat datovou schránkou.

9.4.2020 12:52:18 | přečteno 383x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load