ENDEFRRUPLNLSPIT

Formuláře žádostí o finanční podporu pro podnikatele kvůli Covid 19

IMG 3986

Město Frýdlant připravilo pro podnikatele, kteří působí ve Frýdlantě a kteří byli nuceni z důvodů nařízení vlády uzavřít své provozovny, finanční podporu. Takzvaný Finanční balíček opatření Korona se týká jednak podpory podnikatelů kvůli nucenému uzavření provozoven a pak také podpory podnikatelů při znovuzahájení provozování podnikání ve znovuotevřených provozovnách. Formuláře žádosti pro podnikatele jsou již připravené. Stáhnout si je mohou podnikající v provozovnách na území města Frýdlant v objektech Města Frýdlant ikona souboruZDE, podnikající v provozovnách na území města Frýdlant mimo objekty Města Frýdlant ikona souboruZDE

Pravidla schválená ZM k poskytování podpory podnikání, omezeného vládním nařízením o nouzovém stavu, vztahující se k žádosti podnikatelů, provozujících živnost na území města Frýdlant, kteří ale nejsou v nájmu v objektech Města Frýdlant. 


1) kdo může podat žádost:

-podnikatel (FO i PO) se sídlem na území ORP Frýdlant (Frýdlantsko), provozující své podnikání v ohlášené provozovně ve Frýdlantu (dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání)
- podnikatel, který svou podnikatelskou činnost v provozovně vykonával již před vyhlášením nouzového stavu (COVID19)
- podnikatel, který bude po ukončení omezení ve své podnikatelské činnosti v provozovně pokračovat

2) kdo nemůže podat tuto žádost:

- podnikatel, který podniká v provozovně na základě nájemního vztahu s Městem Frýdlant (v objektech Města Frýdlant), tento podnikatel může požádat o odpuštění/snížení nájemného přímo, mimo tuto žádost
- podnikatel, jehož provoz nebyl omezen vládním nařízením o nouzovém stavu

3) podpora:

- dle rozlohy provozovny (na základě nájemní smlouvy/vlastnického vztahu)
- max. podporovaná výměra provozovny, ze kterou bude podána žádost je stanovena do 200 m2
- max. výše podpory na 1 m2 je 54,- Kč - po dobu uzavření provozovny v době omezení nouzovým stavem (max. 3 dotčené měsíce)
- max. výše podpory na znovuzahájení provozování podnikání v provozovně na 1 m2 je 27,- Kč (3 měsíce)
- pokud bylo nájemné pronajímatelem nájemci v době uzavření provozovny odpuštěno , není možné o tuto část podpory žádat
- pokud bylo nájemné pronajímatelem nájemci v době uzavření provozovny sníženo, bude tato skutečnost uvedena v žádosti a zohledněna při výpočtu podpory
- každá žádost bude posuzována individuálně a následně o ní bude rozhodnuto RM/ZM
- na podporu není právní nárok

4) potvrzení od pronajímatele:

- v případě, že podnikatel žádá o podporu za období uzavření provozovny, musí být v žádosti podepsáno pronajímatelem potvrzení, že nájemné nebylo odpuštěno

Při vyplňování žádosti se řiďte barevným rozlišením řádků:

růžový řádek - Takto barevné buňky vyplňte
modrý řádek - Takto barevné buňky upravte roletkou (vyberte ze seznamu)
šedý řádek - Takto barevné buňky jsou nastavené a vyplní se sami na základě Vámi zadaných dat

Dokument s informacemi k žádosti i barvami dle instrukcí je ke stažení ikona souboruzde

Žádost je nutné vždy stáhnout, uložit a teprve potom vyplňovat. Teprve tehdy je interaktivní a plně funkční. 

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte osobně do podatelny MÚ Frýdlant nebo zašlete poštou na adresu Městského úřadu Frýdlant do 12:00 hodin dne  29. 5. 2020. 

Žádost je možné také doručit elektronicky datovou schránkou nebo ji s elektronickým podpisem (nezbytný) zaslat emailem na mail:
podatelna@mu-frydlant.cz nejpozději do 31. 5. 2020. 

29.4.2020 18:05:46 | přečteno 2170x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load