ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva za rok 2018
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2018 byl podán na Městském úřadu Frýdlant celkem níže uvedený počet žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Počet podaných žádostí 14
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností 0
Počet odložených žádostí 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí  0


Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona  č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.


Ing.Veronika Bubeníčková,v.r.
Tajemnice MěÚ Frýdlant


7.8.2019 15:58:31 | přečteno 380x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load