ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva za rok 2017
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2017 byl podán na Městském úřadu Frýdlant celkem níže uvedený počet žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Počet podaných žádostí 43
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
Počet stížností 2
Počet odložených žádostí 1

Popis stížností:  
V červnu 2017 byla na Městský úřad Frýdlant podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Důvodem bylo částečné poskytnutí informace a nevypořádání zbylých požadovaných informací. Správní orgán poté vydal rozhodnutí o odmítnutí informace. Jednalo se o poskytnutí informací ohledně náměstí T.G. Masaryka, Frýdlant, respektive vymezení zón, zeleně, městského mobiliáře. Vzhledem k tomu, že správní orgán těmito informacemi nedisponuje, byla žádost částečně odmítnuta.  

V červenci 2017 byla na Městský úřad Frýdlant zaslána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Žadatel požadoval, označení úřední osoby, která je trestněprávně odpovědná za přípravu a realizaci akce  „Frýdlant, parkoviště ul. Havlíčkova“. Žadateli bylo odpovězeno, že základem trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu a není známo, že by při přípravě výše jmenované investiční akce k trestnému činu došlo. Tudíž nemohla být příslušná osoba označena.  

Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona  č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím.


Ing.Veronika Bubeníčková,v.r.
Tajemnice MěÚ Frýdlant


28.2.2018 15:14:10 | přečteno 714x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load