ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva za rok 2016
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2016 byl podán na Městském úřadu Frýdlant celkem níže uvedený počet žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Počet písemných žádostí 13
Počet ústních žádostí 43
Počet vyřízených žádostí 56
Počet odmítnutých žádostí 0
Počet podaných odvolání 0

V lednu 2016 přišla na MěÚ Frýdlant 1 stížnost na postup vyřízení žádosti o informace dle z. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zaslané v roce 2015.

Žadatel požadoval ve své žádosti poskytnutí znaleckého posudku na ocenění nájemného na pozemek města. Ten mu poskytnut nebyl a žadatel byl vyzván, aby využil možnosti nahlédnutí. Po zaslané stížnosti mu byla kopie znaleckého posudku zaslána.

Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona  č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím.

Ing.Veronika Bubeníčková
Tajemnice MěÚ Frýdlant

9.6.2017 11:48:16 | přečteno 800x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load