ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva za rok 2011
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2011 bylo podáno na Městském úřadu Frýdlant celkem 288 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Počet písemných žádostí 8
Počet ústních žádostí 136
Počet vyřízených žádostí 144
Počet odmítnutých žádostí 0
Počet podaných odvolání 0

Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím

Ing.Veronika Bubeníčková
Tajemnice MěÚ Frýdlant

27.2.2012 17:05:02 | přečteno 2564x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load