ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva za rok 2010
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2010 bylo podáno na Městském úřadu Frýdlant celkem 204 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Počet písemných žádostí 6
Počet ústních žádostí 204
Počet vyřízených žádostí 210
Počet odmítnutých žádostí 0
Počet podaných odvolání 0

Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, dle § 18, odst. 1, kterou vzala na vědomí městská rada dne 25.2. 2010 usnesením č. 1591/2010

Ing.Veronika Bubeníčková
Tajemnice MěÚ Frýdlant

9.11.2011 14:22:18 | přečteno 2495x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load