ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva za rok 2009
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2009 bylo podáno na Městském úřadu Frýdlant celkem 148 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Počet písemných žádostí 10
Počet ústních žádostí 138
Počet vyřízených žádostí 147
Počet odmítnutých žádostí 1
Počet podaných odvolání 1

Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, dle § 18, odst. 1, kterou vzala na vědomí městská rada dne 25.2. 2010 usnesením č. 1591/2010

Ing.Veronika Bubeníčková
Tajemnice MěÚ Frýdlant

22.11.2010 17:03:42 | přečteno 3038x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load