ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva za rok 2008
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2008 bylo podáno na Městském úřadu Frýdlant celkem 193 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Počet písemných žádostí - 8
Počet ústních žádostí - 185
Počet vyřízených žádostí - 193
Počet odmítnutých žádostí - 0
Počet podaných odvolání - 0

Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle § 18, odst. 1, která byla schválena 26. února 2009 usnesením rady města č. 1103/09.

Ing. Veronika Bubeníčková
tajemnice MěÚ Frýdlant

2.3.2009 16:18:39 | přečteno 3879x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load