ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva za rok 2007
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím


V roce 2007 bylo podáno Městskému úřadu ve Frýdlantu celkem 92 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Počet písemných žádostí - 7
Počet ústních žádostí - 85
Počet vyřízených žádostí - 92
Počet odmítnutých žádostí - 0
Počet podaných odvolání - 0

Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle § 18, odst. 1, která byla schválena 21. února 2008 usnesením rady města č. 617/08.

Ing. Veronika Bubeníčková
tajemnice MěÚ Frýdlant
28.2.2008 11:42:01 | přečteno 4278x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load