ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva za rok 2006
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím


V roce 2006 bylo podáno Městskému úřadu ve Frýdlantu celkem 125 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Počet písemných žádostí - 9
Počet ústních žádostí - 125
Počet vyřízených žádostí - 134
Počet odmítnutých žádostí - 0
Počet podaných odvolání - 0

Městský úřad Frýdlant vydává výroční zprávu o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č.106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, dle § 18, odst. 1.


Ing. Veronika Bubeníčková v.r.
tajemnice MěÚ Frýdlant

1.3.2007 0:13:28 | přečteno 5022x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load