ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva za rok 2002
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím


V roce 2002 bylo podáno Městskému úřadu ve Frýdlantu celkem 75 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Počet písemných žádostí - 7
Počet ústních žádostí - 68
Počet vyřízených žádostí - 75
Počet odmítnutých žádostí - 0
Počet podaných odvolání - 0

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Městském úřadu ve Frýdlantu řídí na základě „Pravidel pro zajištění přístupu k informacím“ vydaných městskou radou 1.12.1999.

Schváleno městskou radou dne 19.2.2003 č. usnesení 91/03

Bc. Dřevínek Josef v.r.
tajemník

1.3.2006 15:21:12 | přečteno 5450x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load