ENDEFRRUPLNLSPIT

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva za rok 2001
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2001 bylo podáno Městskému úřadu ve Frýdlantu celkem 63 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb.

Počet písemných žádostí - 13
Počet ústních žádostí - 50
Počet vyřízených žádostí - 62
Počet odmítnutých žádostí - 1
Počet podaných odvolání - 0


Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Městském úřadu ve Frýdlantu řídí na základě „Pravidel pro zajištění přístupu k informacím“ vydaných městskou radou 1.12.1999.

Schváleno městskou radou dne 13.2.2001 č. usnesení 70/02

Bc. Dřevínek Josef v.r.
tajemník

1.3.2006 15:21:56 | přečteno 5457x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load