ENDEFRRUPLNLSPIT

Sazebník úhrad za poskytování informací

Směrnice MěÚ Frýdlant č. ikona souboruS-01/2020-OKU dle usn. RM č. 1118/2020 ze dne 17. února 2020.

čl. I

Předmět platby

dle § 17 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění se Městem Frýdlant účtují ceny dle následující tabulky

Č.

Předmět úhrady

Cena v Kč:

Poznámka: za 1 stranu

1

Tisk černobíle (převážně text)

2/3

A4 jednostranně/oboustranně

2

-„-

3/5

A3 jednostranně/oboustranně

3

Tisk barevně (převážně text)

5/7

A4 jednostranně/oboustranně

4

-„-

8/12

A3 jednostranně/oboustranně

5

Tisk černobíle (převážně celoplošný tisk)

3

A4

6

-„-

7

A3

7

Tisk barevně (převážně celoplošný tisk)

25

A4

8

-„-

60

A3

9

CD nebo DVD s nahranými údaji *)

10

Za 1 ks

10

Za mimořádně náročné vyhledávání a zpracování, tj. to, co je nad 1 hodinu

247**)

Za 1 hodinu práce a za každou byť započatou hodinu

11

Doručovací náklady

->

Dle sazebníku České pošty (sdělí výpravna MěÚ)

*) Na přinesené nosiče se údaje nenahrávají, nahrání na CD/DVD provedou na sekci informačních technologií.

**) Částka je odvozena z Výkazu o práci pro ČSÚ za r. 2019. Vyhledává-li informace více pracovníků, částka se jejich počtem vynásobí.

 

Č. II

Výše platby

 

  1. Výši úhrady na základě podkladů od příslušného referenta schvaluje vedoucí odboru.

  2. Výše úhrady musí být řádně doložena, zdůvodněna a všechny její položky musí být přehledně vypsány. Ve zdůvodnění musí být podrobně popsán způsob, jak se konkrétního čísla dosáhlo (obzvláště pečlivě u řádku č. 10).

  3. Pokud celková výše úhrady za poskytování informací bude nižší než 100 Kč, nebude žadateli účtována.

 

Č. III

Způsob platby

 

  1. Náklady budou většinou uhrazeny v pokladně MěÚ a to vždy před podáním informace.

  2. Náklady mohou být uhrazeny též převodem na účet Města č. 19-2604599359/0800, ale vždy před předáním informace.

 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení

 

  1. Touto směrnicí se ruší Směrnice č. 1/2017 Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant dle zák. č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1. dubna 2017).

  2. Tento ceník nabývá platnosti dnem schválení RM a účinnosti dne 01. března 2020.


 

Frýdlant 17. února 2020

 

Ing. Dan Ramzer, starosta, v. r.

Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice, v. r.


Zpracovala: Mgr. Alena Švejdová/OKU, 04/02/2020, 1. vydání


1.3.2006 15:17:34 - aktualizováno 30.1.2023 15:16:18 | přečteno 8939x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load