ENDEFRRUPLNLSPIT

Ceník plateb

Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant

dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
schválený usn. č. .../2017 69. RM ze dne 27. března 2017


 čl. I Předmět platby

 dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění se Městem Frýdlant účtují ceny dle následující tabulky

Č.

Předmět platby

Cena v Kč:

Poznámka: za 1 stranu

1

Tisk černobíle (převážně text)

2/3

A4 jednostranně/oboustranně

2

-„-

3/5

A3 jednostranně/oboustranně

3

Tisk barevně (převážně text)

5/7

A4 jednostranně/oboustranně

4

-„-

8/12

A3 jednostranně/oboustranně

5

Tisk černobíle (převážně celoplošný tisk)

3

A4

6

-„-

7

A3

7

Tisk barevně (převážně celoplošný tisk)

25

A4

8

-„-

60

A3

9

CD nebo DVD s nahranými údaji *)

10

Za 1 ks

10

Za mimořádně náročné vyhledávání a zpracování informace

200

Za 1 hodinu práce a za každou byť započatou hodinu

11

Doručovací náklady

->

Dle sazebníku České pošty

 *) Na přinesené nosiče se údaje nenahrávají, nahrání na CD/DVD provedou na sekci informačních technologií.

čl. II Výše platby

Výši platby na základě podkladů od příslušného referenta určuje vedoucí odboru.

čl. III Způsob platby

  1. Náklady budou většinou uhrazeny v pokladně MěÚ a vždy před podáním informace.
  2. Náklady mohou být uhrazeny též převodem na účet Města č. 19-2604599359/0800, ale vždy před předáním informace.

čl. IV Závěrečná ustanovení

  1. Touto směrnicí se ruší Pravidla pro zajištění přístupu k informacím ze dne 1. prosince 1999 a Interní směrnice č. 7/II/06 Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant dle zák. č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím.
  2. Tento ceník nabývá platnosti dnem schválení RM a účinnosti dne 01. dubna 2017

Frýdlant 27. března 2017


za Město
Ing. Dan Ramzer, starosta, v. r.

za MěÚ
Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice, v. r.

1.3.2006 15:17:34 - aktualizováno 3.4.2017 11:15:58 | přečteno 8729x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load