ENDEFRRUPLNLSPIT

ELEKTROWIN

Zpětný odběr elektrozařízení

Elektrowin, a.s. byla založena v roce 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Zabývá se provozováním a řízením kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům podle § 37 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Mezi akcionáře společnosti patří přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů jako jsou např. ARDO ČR domácí spotřebiče, s.r.o.; ELECTROLUX s.r.o. (AEG, Zanussi, Electrolux); MIELE spol. s r.o., a další.

Zpětný odběr ve spolupráci s obcemi
Základní síť míst zpětného odběru je vytvářena ve spolupráci s obcemi. Dochází tak k využití synergií, které ve vztahu k elektrozařízením jako k potenciálním elektroodpadům ve složce komunálního odpadu mají jak obce, tak v případě zajištění zpětného odběru výrobci.

Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou tak vytvářena ve sběrných dvorech a na sběrných místech obcí provozovaných v rámci jejich komunálního systému odpadového hospodářství. Při vytváření sítě sběrných míst pro EEZ, vychází společnost z toho, že místa musí být dostupná a musí vytvářet takové podmínky pro spotřebitele, aby EEZ nekončily v komunálním odpadu nebo na černých skládkách.

Zpětně se odebírá každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jednak od občanů, jednak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob (dále jen spotřebitelé). Podnikatelské subjekty mají právo po obsluze sběrného místa požadovat potvrzení o předání elektrozažízení ke zpětnému odběru, o zaslání příslušných formulářů může obec/provozovatel sběrného místa požádat.

Sbírané skupiny EEZ
C1 - chlazení - skupina č. 1 - velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek s výjimkou splitových jednotek.
C2 - velké spotřebiče - skupina č. 1 a 6 - pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácností výše neuvedené, vrtačky s rozměry většími než 40x80x50 cm; pily s rozměry většími než 40x80x50 cm; zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití s rozměry většími než 40x80x50 cm; zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti s rozměry většími než 40x80x50 cm; ostatní elektrické nástroje s rozměry většími než 40x80x50 cm.
C3 - malé spotřebiče - skupina č. 2 a 6 - pouze pokud se jedná o zařízení s rozměry menšími než 40x80x50 cm - vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy; topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože; spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo; hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času; váhy, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené; vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácností výše neuvedené.

malý kontejner Elektrowin

Frýdlant 20/06/2012
gk

26.6.2012 13:48:34 | přečteno 2344x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load