ENDEFRRUPLNLSPIT

EKOLAMP

Zpětný odběr elektrozařízení

Nezisková společnost Ekolamp byla založena v roce 2005 a náplní tohoto kolektivního systému je postarat se o to, co již nesvítí. Občané, firmy, obce a veřejné instituce mohou vysloužilé světelné zdroje a svítidla odevzdávat zdarma k odborné recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému Ekolamp. Tato společnost byla založena společnostmi Philips Česká republika, s.r.o., OSRAM Česká republika, s.r.o., GE Industrial s.r.o., NARVA B.E.L./ČR s.r.o. .
Tento kolektivní systém sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za něž plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel, které jim ukládá zákon o odpadech. Ekolamp se zavázal za své účastníky sbírat všechna použitá osvětlovací zařízení bez ohledu na značku a datum, kdy tato elektrozařízení byla uvedena na trh. Při zpětném odběru nerozlišuje, zda tato zařízení byla používání v domácnostech nebo v komerční či veřejné sféře. Financování sběru je zajištěno z příspěvků na recyklaci, které výrobci a dovozci dle svého tržního podílu odvádějí do kolektivního systému Ekolamp.
Osvětlovací zařízení jsou sbírána prostřednictvím stále se rozšiřující sítě sběrných míst. Tato místa Ekolamp vybavuje speciálními sběrnými nádobami (kovové kontejnery či kartonové krabice). Jakmile dojde k jejich naplnění, jsou odvezeny na tzv. konsolidační místo, odkud jsou osvětlovací zařízení ve větších množstvích převážena k ekologickému zpracování.
Ekolamp zaměřuje svou činnost na recyklaci osvětlovacích zařízení skupiny číslo 5, do které podle platné legislativy patří: svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností; lineární zářivky; kompaktní zářivky; vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek; nízkotlaké sodíkové výbojky; ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření či řízení osvětlení s výjimkou přímo žhavených žárovek. Naopak nesbírá běžné, reflektorové a halogenové žárovky a svítidla určené pro použití v domácnostech.
Ekolamp disponuje řadou moderních sběrných nádob, jež uspokojí i náročné požadavky. Instalace a svoz použitých světelných zařízení jsou v celé České republice poskytovány zdarma s možností získání bonusů za odevzdané množství.

Kromě umístěného kontejneru na sběrném dvoře v ulici Raisova, Město Frýdlant pořídilo malou sběrnou nádobu, jenž je umístěna v budově "B" městského úřadu v ulici Havlíčkova. Do této nádoby je možné odkládat úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. Uvedené světelné zdroje obsahují stopové množství rtuti a proto nesmí skončit na veřejných skládkách, kde je vysoké riziko rozbití a úniku rtuti do životního prostředí. Naopak do této nádoby nesmí přijít klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky, lineární (trubicové) zářivky v délce nad 40 cm. Tyto produkty je možné odevzdat na sběrném dvoře obsluze popřípadě v obchodě při nákupu nové zářivky.

Sbírané skupiny EEZ
A - Světelné zdroje - skupina č. 5 - trubicové zářivky (lineární, kruhové), úsporné zářivky, výbojky (sodíkové, halogenidové, směsné), LED světelné zdroje.

Ekolamp


Frýdlant 19/06/2012
gk

26.6.2012 13:49:05 | přečteno 2383x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load