ENDEFRRUPLNLSPIT

Značení obalů

grafické značky obalů určující, jak odpad vytřídit 

Dle zákona 477/2001 Sb., respektive nařízení 97/129/ES se na obalech musí vyskytnout údaje či grafické značky, které nám říkají, co s obalem udělat a co je to za druh odpadu. Jedná se o panáčka, který vyhazuje obal do koše a o trojúhelník tvořený šipkami, uvnitř s číselným a pod ním písmenným kódem.

Obrázek panáčka u koše panáček s košemje nejčastějším způsobem naložení s obalem, znamená to tedy, že použitý obal se má vyhodit do koše. Může to být nahrazeno např. větou "ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!". Na trhu se vyskytují obaly, které jsou vyrobeny z materiálu, který vyžaduje po použití speciální nakládání. Jedná se o nebezpečné odpady, ale i o další. Takovéto odpady musí být patřičně označeny, např.:

"OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!"
"NEVHAZOVAT DO OHNĚ - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!"
"NESPALOVAT V LOKÁLNÍM TOPENÍ!"
"ODEVZDEJTE ...... (např. V LÉKÁRNĚ)!"
"VRATNÝ OBAL!"

Další značkou na obalu je trojúhelník tvořený třemi šipkami trojúhelník odpadový, který je uvnitř doplněn číselným kódem. Tento trojúhelník s číselným kódem bývá doplněn i písmenným kódem, který je uveden pod tímto trojúhelníkem.

U nás se třídí tyto odpady:

Tabulka udává přehled jednotlivých druhů odpadů tříděných v našem městě, jak jsou jednotlivé druhy označeny a to nejdůležitější KAM S NÍM, pokud si nevíte rady, zda patří např. do PET či do PLASTŮ.

MATERIÁL


PÍSMENNÝ KÓD

ČÍSELNÝ KÓD

KAM S NÍM

CO Z NĚHO BUDE

PET

Polyethylentereftalát

lahve, PET lahve

PET

1

Kontejnery žluté, pytle na PET, sběrný dvůr

Izolace bund a spacáků

Do PET NESMÍ přijít plastové trubky, podlahové krytiny, plastové nádoby od olejů, chemikálií, lino, bazény, hračky, kabely, polystyren, samolepky, pytle od stavebnin, obaly od chipsů, sáčky od polévek, blistry s papírem (např. obaly od hraček), znečištěné kartonové obaly!!!!!!

PLASTY

Vysokohustotní (lineární) polyetylén

duté obaly - drogerie, od jogurtových nápojů atd.

HDPE nebo PE-HD

2

Kontejnery červené, pytle na plasty, sběrný dvůr

Trubky

Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén

folie, igelitové tašky, bublinková folie, mikroten atd.

LDPE nebo PE-LD

4

Kontejnery červené, pytle na plasty, sběrný dvůr

Trubky

Polypropylén


PP

5

Kontejnery červené, pytle na plasty, sběrný dvůr

Sáčky, tašky

Kartony

kartonové oblay od omáček, smetany, od džusů, od mléka

Tetra-pack


Kontejnery červené, pytle na plasty, sběrný dvůr


Do PLASTŮ NESMÍ přijít plastové trubky, podlahové krytiny, plastové nádoby od olejů, chemikálií, lino, bazény, hračky, kabely, polystyren, samolepky, pytle od stavebnin, znečištěné obaly od chipsů, znečištěné sáčky od polévek, blistry s papírem (např. obaly od hraček), znečištěné kartonové obaly!!!!!!

PAPÍR

Vlnitá lepenka

krabice, karton

PAP

20

Kontejnery modré, pytle na papír, sběrný dvůr

Obalový materiál

Hladká lepenka

krabice, karton

PAP

21

Kontejnery modré, pytle na papír, sběrný dvůr

Obalový materiál

Papír

kancelářský papír, sešity, obálky i s okénkem, noviny, časopisy, reklamní letáky

PAP

22-39

Kontejnery modré, pytle na papír, sběrný dvůr

Kancelářský papír, sešity, toaletní papír

Do papíru NESMÍ přijít obvazy, vložky, mokrý, mastný a znečištění papír, pytle od stavebnin apod.!!!!!!

SKLO

Bílé sklo


GL

70

Kontejnery na sklo, sběrný dvůr

Nové lahve

Zelené sklo


GL

71

Kontejnery na sklo, sběrný dvůr

Nové lahve

Hnědé sklo


GL

72

Kontejnery na sklo, sběrný dvůr

Nové lahve

PLASTY - nesbírané do pytlů ani kontejnerů na tříděný odpad

Polyvinylchlorid


PVC

3

Sběrný dvůr

Okna, parapety, dveře, chlorovodík, uhlovodíky

Polystyren


PS

6

Sběrný dvůr

Stavební izolační materiál

KOVY

Ocel


Fe

40

Sběrný dvůr

Po roztavení nové výrobky

Hliník


ALU

41

Sběrný dvůr

Po roztavení nové výrobky

DŘEVO

Dřevo


FOR

50

Sběrný dvůr

Ve většině případů nepoužitelné

Korek


FOR

51

Sběrný dvůr

Ve většině případů nepoužitelné

TEXTIL

Bavlna


TEX

60

Sběrný dvůr

Izolace, polstrování

Juta


TEX

61

Sběrný dvůr

Izolace, polstrování

Oděvy, obuv
Kontejnery na textil

Charita


Směs materiálu, jako např. papír a lepenka / různé kovy; papír a lepenka / plast; papír a lepenka / hliník atd. označované číselnými kódy 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 95, 96, 97, a 98 se u nás netřídí, ale máte možnost je odevzdat na sběrné místo v ulici Raisova. Pro tyto směsi v současné době nejsou ideální technologie, kterými by bylo možné tyto materiály rozumně oddělit a zpracovat.

Frýdlant, 26/06/13
gk26.6.2013 11:38:13 | přečteno 5467x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load