ENDEFRRUPLNLSPIT

EKO-KOM

Společnost a systém EKO-KOM

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, která byla založena před třinácti lety průmyslovými podniky vyrábějícími baléné zboží. EKO-KOM je neziskovou akciovou společností, která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využivání obalového odpadu na evropské úrovni.
Společnost EKO-KOM spolupracuje s průmyslovými podniky, městy a obcemi a zajišťuje, aby odpady byly vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity např. jako druhotná surovina, popř. zdroj energie.
Společnost EKO-KOM plní za své klienty povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů dle standardů vyžadovaných zákonem a dlouhodobě dosahuje požadované míry recyklace.

Spolupráce mezi společností EKO-KOM a Městem Frýdlant vznikla v roce 2001 na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci. V roce 2002 jsme pak se společností EKO-KOM uzavřeli Smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů. Na základě takto uzavřených smluv dostáváme od společnosti EKO-KOM  finanční odměnu za množství vytříděného odpadu. Získáné finance jsou následně zpět vloženy do odpadového hospodářství ve městě, např. jsou zřízena další sběrná hnízda na tříděný odpad. Společnost EKO-KOM poskytuje na základě Smluv o výpůjčce nádoby na tříděný odpad a tyto nádoby poskytuje zdarma. Město pak hradí pouze poplatek za vývoz.

Společnost EKO-KOM již poskytla Městu Frýdlant celkem 45 ks nádob na tříděný odpad - komodity sklo, papír a plasty. Avšak v důsledku srpnových povodní v roce 2010 bylo zničeno 13 ks nádob.

Mezibranská 1

Frýdlant 18/06/2012
gk

26.6.2012 13:48:16 | přečteno 2481x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load