ENDEFRRUPLNLSPIT

Stavební odpad, pneumatiky

Z důvodu omezených prostorových možností nelze na sběrné místo odkládat stavební odpad a použité pneumatiky.

Sběrné místo může převzít pouze obalový polystyren - např. z balení elektrospotřebičů.

Pneumatiky je možné zdarma odevzdávat v rámci zpětného odběru u všech prodejců pneumatik, dále v Pneuservisu p. Zahejského v ul. Novoměstská 1237, Frýdlant.

Stavebních odpadů je mnoho druhů. Mezi ně zahrnujeme kusy betonu, cihly, omítky, tašky, keramické výrobky, sádrokarton, různé druhy izolačních materiálů, dřevo, sklo, plasty, kovový odpad, kabely, zeminy atd. Dle katalogu odpadů jsou to:

17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 06 Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky
17 01 07 Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, která nebezpečné látky neobsahuje
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04 Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 Kabely bez obsahu nebezpečných látek
17 05      Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená hlušina
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou či obsahují nebezpečné látky
17 06 04 Izolační materiály, které neobsahují azbest ani jiné nebezpečné látky
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky

Stavební a demoliční odpady do popelnice nepatří. Obec na něj nemusí zřídit sběrné místo. Ale kam s ním?

Občané Frýdlantu i podnikatelé mohou stavební odpady odvézt na tato místa, kam je vhodné si předem zavolat:

Stavební odpady (cihla, beton, keramika)

1) PERENA - statek Krásná Studánka Liberec - tel.:724 320 302; provozní doba: po - pá  7.00 - 15.30

2) EUROVIA - Žitavská ul., Liberec - provozní doba:   po - pá  7.00 - 15.30

3) Sběrný dvůr FCC Liberec - Ampérova ul., Liberec - tel.: 485 152 258, provozní doba:  po - pá  7.00 - 15.30

Eternit a odpady s azbestem (odběr pouze v uzavřeném obalu - pytle, žoky)

1) Sběrný dvůr FCC Liberec - Ampérova ul., Liberec - tel.: 485 152 258, provozní doba:  po - pá  7.00 - 15.30

Stavební a demoliční odpady jsou zpoplatněny. Ceny se dozvíte dle aktuálních ceníků jednotlivých odběrových míst. 

26.3.2021 8:16:31 | přečteno 1964x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load