ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace pro občany

Logo   třídění

Systém nakládání s komunálním odpadem v našem městě prošel v průběhu let určitými změnami. Prvním krokem byla úprava objemu nádob na odpady a četnosti vývozu podle počtu obyvatel  v jednotlivých nemovitostech. Druhým pak změna formy placení poplatků (neposílají se složenky). Třetím krokem bylo zavedení doplňkového sběru některých složek komunálního odpadu, jehož cílem je zapojení občanů našeho města do třídění využitelných složek komunálního odpadu a tím dosáhnout snížení objemu směsného komunálního odpadu.

Aktivní občané Frýdlantu si tímto způsobem mohou ovlivnit výši svého poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce.

Každý občan se zájmem o pytlový sběr tříděného odpadu má možnost se zaregistrovat na Městském úřadu Frýdlant na odboru majetkosprávním. Podmínkou pro zaevidování do tohoto způsobu třídění je nemít žádný dluh na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pak každý občan obdrží informační leták, pytle na tříděný odpad a samolepky s QR kódy, který identifikují každého občana a druh sbíraného odpadu.

Pytlový sběr je zaveden pro 4 komodity - papír, PET lahve, ostatní plasty a nápojové kartony. Pro sběr platí pravidla, která je třeba dodržovat. 

Občané zapojení do pytlového sběru shromažďují vybrané druhy odpadů v pytlích. Modré pytle jsou určeny na papír, do průhledných pytlů patří PET lahve, ostatní plasty a nápojové  kartony. Naplněné, řádně označené QR kódem, který je třeba zabezpečit např. lepící páskou proti povětrnostním vlivům, občané přistaví v den svozu na místo k tomu určené, popřípadě mají občané možnost tyto pytle odevzdat na sběrné místo v Raisově ulici.

Sleva pro rok 2022 je: 3,00 Kč za 1 kg papíru; 2,00 Kč za 1 kg plastů; 2,00 Kč za 1 kg PET lahví a 3,00 Kč za 1 kg nápojových kartonů. 

Systém je zcela dobrovolný a zapojit se a čerpat úlevu z poplatku mohou občané města s trvalým pobytem ve Frýdlantu.

Zapojení občané si mohou na základě vygenerovaných přihlašovacích údajů ze systému Econit průběžně kontrolovat množství vytříděného odpadu a výši aktuální slevy z poplatku. Kontrolu lze provést na adrese https://econit.chytreodpady.cz/, případně u kontaktní osoby. Pokud občan při kontrole zjistí nějaké nesrovnalosti, obrátí se na kontaktní osobu, kterou je Ing. Gabriela Součková, odbor majetkosprávní, tel. 488 886 302, e-mail: gabriela.souckova@mu-frydlant.cz 3.12.2020 9:08:46 | přečteno 5582x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load