ENDEFRRUPLNLSPIT

Pytlový systém

je doplňkový systém pro občany Frýdlantu, který jim umožní aktivně se podílet na kvalitě vytříděného odpadu a zároveň jim pomůže snížit částku odváděnou na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Informace pro občany

Logo   třídění
3.12.2020 9:08:46 | přečteno 5413x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 

Systém Econit

QR kódy

je nový systém, který prostřednictvím QR kódů slouží k zajištění evidence vytříděného odpadu v pytlovém sběru. Nahradil tak původní systém s čárovými kódy. 

3.12.2020 10:25:56 | přečteno 1970x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem

26.11.2020 8:24:58 | přečteno 1532x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 

Pravidla třídění odpadů do pytlů

špinavý kód 1

  1. PET lahve patří do průhledných pytlů.
  2. Ostatní plasty patří do průhledných pytlů.
  3. Nápojové kartony patří do průhledných pytlů.
  4. Papír patří do modrých pytlů, případně 
      do papírových krabic.
  5. Naplněné pytle či krabice musí být řádně
      označeny QR kódem dle druhu odpadu.
  6. QR kódy je třeba přelepit či jinak zabezpečit
      proti povětrnostním vlivům.
  7. Pytle či krabice s vytříděným odpadem nesmí
      být těžší než 10kg.
  8. Krabice s vytříděným odpadem nesmí být
      větší, než je velikost městem dodávaného
      pytle na třídění papíru.
  9. Větší nebo těžší krabice či pytle s vytříděným odpadem, než jsou uvedeny v bodu 7 a 8,
      nejsou z důvodu špatné manipulovatelnosti odváženy od domu ani načítány.
10. Pytle bez QR kódu či s nečitelnými či jinak poškozenými QR kódy nejsou načítány.
11. U plastů, PET lahví i nápojových kartonů dbát na vypláchnutí.
12. Přistavení pytlů s vytříděným odpadem provádět nejpozději v 6:00 hodin ráno v
      den svozu. 


3.12.2020 13:15:24 | přečteno 3322x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 

Přehled slev 2021

Jak vyhledat svou slevu?
Po stisknutí kláves CTRL + F zadáte do vyhledávacího pole svůj variabilní symbol. 

3.1.2022 11:47:02 | přečteno 452x | Roman Műller | Celý článek
 

Přehled slev 2020

29.3.2021 9:07:52 | přečteno 486x | Roman Műller | Celý článek
 

Přehled slev 2019

6.1.2020 14:24:28 | přečteno 661x | Roman Műller | Celý článek
 

Přehled slev 2018

7.1.2019 9:00:27 | přečteno 686x | Roman Műller | Celý článek
 

Přehled slev 2017

5.1.2018 11:02:48 | přečteno 635x | Roman Műller | Celý článek
 

Přehled slev 2016

7.12.2016 14:42:28 | přečteno 692x | Roman Műller | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load