ENDEFRRUPLNLSPIT

Sleva 300

svoz pytlu

Podrobné podmínky pro uplatnění slevy 300,- Kč za kalendářní rok a domácnost na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 24.2.2016.

Úleva, která je snížením o 300,- Kč za kalendářní rok, se poskytuje na domácnost dle níže uvedených podmínek:

a) poplatníkům žijících v panelovém domě či bytovém domě, kde je alespoň 1/3 všech domácností v objektu zapojena do pytlového sběru tříděného odpadu a zvolila si snížení počtu typizovaných sběrných nádob - popelnic, kontejnerů

b) poplatníkům žijících v samostatných rodinných domech majícím přistavenu jednu typizovanou sběrnou nádobu - popelnici, a kteří si zvolili buď snížení frekvence vývozu typizovaných nádob - popelnic, nebo snížení počtu typizovaných sběrných nádob - popelnic prostřednictvím dohody o sloučení s dalšími poplatníky žijícími v sousedním samostatném rodinném domě

c) poplatníkům žijících v samostatných rodinných domech majícím přistaven větší počet než jeden kus typizovaných sběrných nádob - popelnic, a kteří si zvolili snížení počtu typizovaných sběrných nádob - popelnic

d) poplatníkům, kteří mají nárok pouze na 14-ti denní svoz jedné typizované sběrné nádoby - popelnice z důvodu max. 2 osob trvale hlášených v místě

e) poplatníkům, kteří řádně uhradili místní poplatek za předchozí období

f) poplatníkům, kteří se zapojili do pytlového sběru tříděného odpadu

g) poplatníkům, kteří odevzdali 1 ks pytle od přihlášené komodity minimálně 1 x za čtvrtletí o minimální váze PET - 1 kg, PLAST - 1,5 kg, PAPÍR - 8 kg, TETRAPACK - 1 kg

h) poplatníci z bodu a) nebo bodu b) nebo bodu c) nebo bodu d) těchto podmínek řádně splnili i všechny podmínky uvedené v bodech e) až g)

Úleva se poskytuje maximálně do výše ročního místního poplatku po odečtení slevy získané v pytlovém sběru tříděného odpadu.

Tyto podmínky byly schváleny zastupitelstvem města dne 24.2.2016, číslo usnesení 200/2016 a nabývají účinnosti dnem schválení zastupitelstvem města. Tyto podmínky doplňují podmínky schválené dne 26.2.2014, číslo usnesení 437/2014.

9.12.2020 12:07:33 | přečteno 1179x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load