ENDEFRRUPLNLSPIT

Jak platit místní poplatek?

Pokyny pro občany

1) zjistit si svůj variabilní symbol (popř. variabilní symboly osob, za které budu odvádět poplatek) - prostřednictvím e-mailu gabriela.souckova@mu-frydlant.cz , popř. na tel.: 488 886 302

2) příslušnou částku za osobu (či počet členů v domácnosti) zjištěnou podle ikona souboruaktuální obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství uhradit dle zjištěných variabilních symbolů buď hotově v pokladnách městského úřadu Frýdlant nebo bezhotovostním převodem na účet             č. 19 - 2604599359/0800 vedený u České spořitelny. Úhradu je také možné provést prostřednictvím vyplnění příslušné složenky na pobočkách České pošty. Částku je možné ověřit  na adrese gabriela.souckova@mu-frydlant.cz .

3) v případě platby bankovním převodem je nutné provést platbu za každého poplatníka samostatně, přidělený variabilní symbol vždy správně uvést do kolonky variabilní symbol

4) 1. pololetí roku je splatné v DUBNU daného roku - období od ledna do června daného roku

    2. pololetí roku je splatné v ŘÍJNU daného roku - období od července do prosince daného roku

5) pokud je občan registrován v pytlovém sběru tříděného odpadu, v prosinci daného roku se dozví aktuální částku za vytříděné množství odpadu a tuto částku pak odečte od poplatku hrazeného za první pololetí roku následujícího.

 

26.6.2013 11:37:26 - aktualizováno 8.1.2016 8:08:57 | přečteno 4281x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load